Hoitoon pääsy uhkaa heiketä merkittävästi

0
Arkistokuva / LL

VARSINAIS-SUOMI Hoitoon pääsy on heikentynyt sairaanhoitopiirissä merkittävästi kevään aikana. Piirin tiedotteen mukaan syinä ovat jatkohoitopaikkojen puute, pitkään heikentynyt henkilöstötilanne, koronapandemia sekä kevään työtaistelutoimenpiteet.
– Olemme valitettavasti tilanteessa, että hoitotakuu ei kaikin osin enää toteudu. Koronapandemia, heti sen jälkeen ajoittuneet työtaistelutoimet sekä alan pitkän jatkuneen henkilöstöpulan yhteisvaikutuksena hoitoon pääsy on heikentynyt poikkeuksellisen vaikeaksi. Suurin syy ongelmiin on siinä, että potilaille ei löydy jatkohoitopaikkoja, sanoo sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen.
Erikoissairaanhoidon palveluita ei ole pystytty lakon jäljiltä palauttamaan normaalitasolle. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ovat voimassa edelleen. Hoitovelka kasvaa, ja kaikkia potilaita e pystytä hoitamaan sairaanhoitopiirin edellyttämällä tavalla.
Potilaille ei pystytä osoittamaan riittävästi jatkohoitopaikkoja. Päivittäin useita kymmeniä potilaita odottaa jatkohoitopaikkaa. Tilanne on erilainen Tyksin eri toimialueilla ja eri yksiköissä.
Hoitoalan kevään työtaistelun aikana sairaanhoitopiirissä on peruttu kaikkiaan noin 900 toimenpidettä. Peruuntuneista toimenpiteistä osalle on jo pystytty löytämään uusi aika. Eniten peruutuksia tehtiin silmäkirurgiassa, gastroenterologiassa sekä ortopediassa ja traumatologiassa. Polikliinisessä hoidossa suurimmat ongelmat ovat psykiatriassa.
– Huolimatta vallitsevasta tilanteesta haluan korostaa sitä, että henkilökuntamme tekee erinomaista työtä. Teemme päivittäin lukuisia vaativia erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ja potilaittemme antama palaute Tyksissä saamastaan hoidosta on pääosin positiivista.
Henkilöstövaje on vaikeutunut kesää kohti mentäessä. Henkilöstön poissaolot ja irtisanoutuneiden määrä ovat kevään aikana lisääntyneet.
Kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa. Kesäksi ei ole saatu riittävästi sijaisia, ja vajeen ennakoidaan vaikeutuvan entisestään kesälomakaudella. Arvio on, että jopa kolmannes tai puolet tarvittavista sijaisista puuttuu. Lisäksi jo sovittuja sijaisuuksia on peruttu. Tästä syystä kesän toimintaa joudutaan Tyksissä ajamaan alas normaalia enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiireettömän hoidon jonot kasvavat entisestään. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat pystytään kuitenkin hoitamaan.
– Henkilöstö on venynyt erittäin paljon. Väki ei kuitenkaan riitä, työntekijöistä on krooninen pula koko hoitoketjussa ja erikoissairaanhoidossa kannamme kuormaa myös siitä. Henkilöstö on väsynyt. Tilanteen kärjistyminen ja esimerkiksi työtaistelutoimet ovat ymmärrettäviä. Osaamisen varmistamiseen ja terveydenhuoltotyön houkuttelevuuteen tulee myös jatkossa reagoida aiempaa voimakkaammin.
Henkilöstövaje heijastuu erikoissairaanhoidon toimintaan myös niin, että potilaita hakeutuu hoitoon tavallista vähemmän.
– Meillä näkyy samaa ilmiötä kuin koronan ensimmäisinä kuukausina: erikoissairaanhoitoa tarvitsevat eivät hakeudu hoitoon, vaikka tarve olisi. Esimerkiksi monia syöpätutkimuksia on tehty normaalia vähemmän. Tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että monet potilaat sairastavat vakavaa sairautta tietämättä sitä. Sovittuja tutkimuksia ja käyntejä ei saisi jättää käyttämättä, Petri Virolainen muistuttaa.