Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Janne Paju ja ympäristötarkastaja Ilona Niskanen suunnittelivat ympäristökatselmuksen toteutusta. Katselmukseen osallistui muitakin henkilöitä, pääasiassa viranomaisten edustajia.

ORIPÄÄN kunnan tämän kevään ympäristökatselmuksessa tarkastettiin yli kymmenen kohdetta, jotka olivat pääasiassa yksityisiä kiinteistöjä.
Parin tunnin mittaisen kierroksen aikana katselmusryhmä kiinnitti huomiota muun muassa kiinteistöille taivasalle varastoituihin romuautoihin, epäsiisteihin kiinteistöihin sekä huonokuntoisiin tai jo romahtaneisiin rakennuksiin.
Oripään teknisen lautakunnan puheenjohtaja Janne Paju (kesk.) pitää katselmuksen tärkeänä ideana sitä, että siinä tarkastetaan kylältä keskeisimmät paikat, jotka näkyvät ohikulkijoillekin.
Hän nostaa Oripään keskustasta esimerkiksi kunnan nykyisin omistaman vanhan kauppakeskuksen alueen, joka hänen mielestään pitäisi hoitaa ensimmäisenä kuntoon. Kunta on suunnitellut purkavansa joko osittain tai kokonaan tämän entisen Osuusliikkeen kiinteistön.
Pajun mukaan kunnan puolella ajatukset ovat kallistumassa siihen suuntaan, että kauppakeskus purettaisiin kokonaan maan tasalle, sillä kunnalla itsellään ei ole resursseja lähteä säilyttämään osia siitä. Hän sanoo, että tarvittaessa voidaan keskustella siitä, jos jokin yksityinen taho olisi kiinnostunut kiinteistöllä esimerkiksi vanhasta rautakaupan puolesta.
Paju sanoo, että purkamisen jälkeen alueelle voitaisiin aluksi suunnitella jonkinlaista torialuetta, myöhemmin tulevaisuudessa alueelle voisi miettiä liike- ja asuinkiinteistöjä.

KATSELMUKSESSA tarkistettavat kohteet valikoituvat osittain kuntalaisten antamien ilmoitusten perusteella. Myös paikallisilla katselmusryhmän jäsenillä voi olla joitakin kohteita mielessä.
Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston ympäristötarkastaja Ilona Niskanen osallistui ympäristökatselmukseen ensimmäistä kertaa Oripäässä. Hänen silmäänsä ei pistänyt mitään hälyttävää, vaikka kierroksen varrelle sisältyikin pari hankalampaa eli pitkittynyttä kohdetta. Muutamista kohteista hän uskoo kiinteistönomistajien selviävän melko pienellä vaivalla.
Muidenkin kuntien katselmuskierrosten pohjalta Niskasta on yllättänyt se, kuinka moni keräilee tai säilöö vanhoja autonromuja pihalleen. Hän muistuttaa, että vuosikausia taivasalla ruostuneissa autoissa on se riski, että niistä valuu haitallisia aineita ympäristöön.
– Kyse ei ole siis vain roskaantumisesta vaan myös maaperän pilaantumisvaarasta.

YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN tarkoituksena on muun muassa herätellä kiinteistönomistajia katselmuksessa havaittuihin epäkohtiin ja tarkistaa se, onko tilanne kiinteistöillä lainmukainen.
Niin sanotuissa uusissa kohteissa eli niillä kiinteistöillä, joihin katselmusryhmä kiinnittää ensimmäistä kertaa huomiota, luvassa voi olla esimerkiksi kiinteistön siivoamista, purkamista tai korjaamista koskeva kehotus.
– Uusissa kohteissa lähestytään ensin kehotuksella siitä, mihin mennessä tilanne tulisi korjata. Tilanteen vakavuudesta ja kiinteistönomistajan reagoinnista riippuen annetaan usein joustavasti lisää aikaa ennen kuin asia menee lautakuntaan määrättäväksi, Niskanen taustoittaa.
Jos kyse on vanhasta kohteesta eli kiinteistönomistaja on jo aiemmin saanut kehotuksen ja mahdollisesti myös lisäaikaa tilanteen korjaamiseksi, voi seuraavaksi vuorossa olla viranomaisen eli Oripään teknisen lautakunnan antama määräys.
Viranomaisen kiinteistönomistajille antamien kehotusten ja määräysten noudattaminen vaihtelee.
– Ihmiset kyllä kuuntelevat, eri asia on noudattavatko he esimerkiksi määräaikoja, Niskanen summaa kokemuksiaan.
Viimeisenä keinona kunta voi teettää määrätyn toimenpiteen kiinteistönomistajan kustannuksella. Niskasen mukaan tällöin tilanteen on pitänyt äityä jo aika pahaksi.