Kaupunki suunnittelee jatkavansa kotihoidon rekrytointilisää

0

LOIMAAN kaupungin kotihoidon rekrytointivaikeuksia pyritään lievittämään maksamalla 1 000 euron suuruista rekrytointilisää ja 500 euron vinkkipalkkiota.
Rekrytointilisää ja vinkkipalkkiota on jo käsitelty ja hyväksytty kaupungin työehtosopimusasioita ruotivassa kvtes-työryhmässä. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevana maanantaina. Ehdotuksen perusteella rekrytointilisää ja vinkkipalkkiota maksettaisiin määräaikaisesti tämän vuoden loppuun saakka.
Kaupungin kotihoidossa on ollut vaikea tilanne lähihoitajien rekrytoinnissa viimeisen kahden vuoden aikana. Vaikeudet ovat korostuneet kotihoidon pohjoisella alueella.
Valmistelusta ilmenee muun muassa, että viimeisen kuukauden sisällä kotihoidon kentälle on haettu seitsemää lähihoitajaa.
Tulevana kesänä etenkin kotihoidon pohjoisella alueella voi olla hankaluuksia saada riittävästi henkilöstöä jokaiseen työvuoroon.

Rekrytointilisään olisi oikeutettu lähihoitaja, joka tulee kotihoidon työntekijäksi vakituiseen tai yli vuoden kestävään työsuhteeseen. Rekrytointilisä maksettaisiin kuuden kuukauden työssäolon jälkeen.
Vinkkipalkkio puolestaan maksettaisiin työntekijälle, jonka vinkkaus on johtanut joko vakituiseen tai yli vuoden kestävään työsuhteeseen kotihoidossa. Palkkio maksettaisiin kuuden kuukauden työssäolon jälkeen.

Jo viime vuonna kaupunki kokeili vinkkipalkkiota ja rekrytointilisää kotihoidossa. Kyse oli määräaikaisesta kokeilusta, joka kesti viime vuoden loppuun saakka.
Kokeilun aikana ei tullut yhtään vinkkipalkkiota maksuun, mutta avoinna olleisiin toimiin palkattiin neljä lähihoitajaa, jotka ovat oikeutettuja rekrytointilisään.