Kaupunki suunnittelee korotusta koulukuljetusten hintaan dieselin hinnannousun takia

0

LOIMAAN kaupungilla valmistellaan korotusta oppilaskuljetusten kilometrihintoihin jäljellä olevan lukuvuoden ajaksi. Korotusta suunnitellaan kolmen kuukauden jaksolle maaliskuun alusta alkaen.
Syynä on dieselin hinnannousu, ja suunnitellulla korotuksella kaupunki pyrkii vastaamaan akuuttiin tilanteeseen, jotta koulukuljetukset pystytään järjestämään asianmukaisesti tämän kevään ajan.
Aihe oli esillä sivistyslautakunnassa. Lautakunta ei kuitenkaan päättänyt asiasta, sillä sivistysjohtaja Manne Pärkö teki muutetun päätösehdotuksen, jonka pohjalta asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Pärkö kertoo, että asia tuodaan lautakunnalle uudelleen toukokuun kokoukseen. Hänen mukaansa sitä ennen kilometrihintojen korotuksesta keskustellaan kaupungin sote-puolen kanssa.

Lautakunnalle annetun valmistelun perusteella liikennöitsijät ovat ottaneet esille sen, että dieselin hinnannousu on nostanut merkittävästi dieselillä ajettavan liikenteen liikennöintikustannuksia eivätkä käytössä olevat korvaukset koulukuljetuksista vastaa nykyistä tilannetta.
Kaupungin oppilaskuljetukset kilpailutettiin viimeksi vuoden 2020 lopulla. Liikennöitsijöiden mukaan tilanne on muuttunut olennaisesti siitä, kun sopimus on tehty.