Loimaalta poistetaan todennäköisesti kolme tasoristeystä

0
Karhulan ja Mellilän välissä oleva Piltolan tasoristeys jää näillä näkymin käyttöön. Alhonkedon, Kytömaan ja Poikkitien tasoristeysliikenne ohjataan jatkossa Piltolaan ja entisen Metsäpuun nurkille Peltoisten teollisuusalueelle.

LOIMAA Väylävirasto aloitti tammikuussa (LL 8.1.) neljää Loimaan tasoristeystä koskevan ratasuunnitelman laatimisen. Nyt suunnitelmaluonnokset esitellään loimaalaisille.

Ratasuunnitelmaan sisältyvät Piltolan, Alhonkedon, Kytömaan ja Poikkitien tasoristeykset. Ne sijaitsevat perätysten melko lähellä toisiaan Loimaan keskustan ja Mellilän välissä.

Loimaalaisille esiteltävässä ehdotuksessa Alhonkedon, Kytömaan ja Poikkitien tasoristeykset poistetaan käytöstä. Piltolan tasoristeys Karhulankyläntiellä sen sijaan säilyy.

Radan itäpuolelle rakennetaan tasoristeykset korvaava tieyhteys, joka koostuu sekä uusista tieosuuksista että jo olemassa olevista teistä. Korvaava tieyhteys ulottuu entisen Metsäpuun nurkilta aina Piltolan tasoristeyksen lähettyville Karhulankyläntielle.

– Alustavien kaavailujen mukaan korvaava tieyhteys kulkisi radan lähettyvillä kaupungista nykyiseen Kytömaan tasoristeykseen saakka. Sen jälkeen se kaartuisi hiukan etäämmäs radasta, Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä kertoo.

VÄYLÄVIRASTO on kutsunut (LL 28.4.) tasoristeysasiasta kiinnostuneet loimaalaiset vuorovaikutustilaisuuteen maatalousmuseo Sarkaan ensi viikon tiistaina 10. toukokuuta. Tilaisuus alkaa kokoustila Aitassa kello 17.30 ja on avoin kaikille.

– On pelkästään hyvä, että tasoristeysasiasta puhutaan perusteellisesti nyt, kun ratasuunnitelmaa laaditaan, Mäkelä korostaa.

Ratasuunnitelman tavoitteena on yksiselitteisesti Loimaan tasoristeysturvallisuuden parantaminen.

– Paras tasoristeyshän on poistettu tasoristeys, Mäkelä muistuttaa.

TASORISTEYKSET puhuttivat saviseutulaisia viime vuonna poikkeuksellisen paljon, koska Loimaan tasoristeyksissä tapahtui peräti kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta: kaksi Alhonkedon ja yksi Poikkitien tasoristeyksessä.

Alhonkedon ja Kytömaan tasoristeyksissä ei ole junasta varoittavia varolaitteita. Piltolan tasoristeyksessä Karhulankyläntiellä on puomit, ja Poikkitien tasoristeyksestä Hannuntieltä löytyy puomillinen varolaite.

Kun Alhonkedon ja Kytömaan tasoristeysten poistamista viime vuonna selviteltiin, ratkaisuvaihtoehtona puhuttiin uudesta yksityisestä kiertotiestä (LL 19.6.). Ajatuksesta luovuttiin, kun kiertotien linjauksesta ei päästy vaadittuun yksimieliseen sopuun (LL 27.11.).

Nyt laadittava ratasuunnitelma on kokoluokkaa järeämpi keino muuttaa vallitsevia olosuhteita. Hyväksyttynä ratasuunnitelma oikeuttaa Väyläviraston toteuttamaan suunnitelmaratkaisut ja hankkimaan tarvittavat maa-alueet.