Loimaan ilmastopäästöt laskivat neljäntenä vuonna peräkkäin

0
Suurin osa maksetuista tuista on viljelytukia. Kuva: LL arkisto

LOIMAAN SEUTU Loimaan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt laskivat neljäntenä vuonna peräkkäin ja vähenivät vuonna 2020 yli viidellä prosentilla vuodesta 2019. Asukasta kohti lasketut päästöt vähenivät 4,6 prosenttia ja olivat noin 10,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia loimaalaista kohti. Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa päästöjen ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Loimaan suurin päästölähde on maatalous. Vuonna 2020 se synnytti lähes 39 prosenttia ilmastopäästöistä. Toiseksi eniten päästöjä tuotti tieliikenne, jonka osuus oli noin 23 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Suomen ympäristökeskuksen (syke) kuntien vuoden 2020 ilmastopäästöjä koskevista tarkistetuista tiedoista, jotka julkaistiin toukokuun ensimmäisellä viikolla.

Päästöt putosivat Suomen kunnissa ensimmäisenä koronavuonna keskimäärin 8,7 prosenttia. Varsinkin sähkön käytön päästöt laskivat koko maassa. Syke perustelee pudotusta siirtymisellä fossiilisista polttoaineista tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskeneella sähkön kulutuksella.

– Lopulliset tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että päästökehitys oli myönteinen vuonna 2020. Ennakkotietojen (LL 7.9.) tarkentumisen lisäksi päästötuloksia ovat muuttaneet laskentaperiaatteiden hienosäädöt, jotka tekevät alueellisesta laskennasta entistä yhdenmukaisemman kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion kanssa, laskennasta vastaava erikoistutkija Santtu Karhinen toteaa tiedotteessa.

NAAPURIKUNNISSA päästövähennykset olivat niukempia kuin Loimaalla. Kokonaispäästöt laskivat Oripäässä, Ypäjällä ja Humppilassa. Punkalaitumella ne säilyivät ennallaan.

Asukasta kohti lasketut päästöt vähenivät Oripäässä ja Ypäjällä. Humppilassa ne säilyivät ennallaan, Punkalaitumella nousivat.

Maaseudulla ilmastopäästöt laskevat huomattavasti hitaammin kuin isoissa kaupungeissa. Esimerkiksi Turussa ne vähenivät vuonna 2020 lähes 23 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Maaseudulla kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaa ruuan tuotanto. Esimerkiksi Punkalaitumella maatalouden osuus päästöistä oli lähes 58 prosenttia vuonna 2020, kun se Turussa oli alle prosentin. Suomen ympäristökeskus onkin muistuttanut, että vaikka ruuan tuotanto näkyy ilmastopäästöinä maaseudulla, suurin osa ruuasta kulutetaan muualla kuin se tuotetaan.

Kun verrataan vuosien 2005 ja 2020 ilmastopäästöjä, myönteinen muutos näkyy maaseutukuntienkin tilastoissa. Loimaalla päästöt ovat laskeneet lähes neljänneksen, Oripäässä kymmenisen prosenttia ja Ypäjällä melkein viidenneksen.

Loimaalla myönteistä kehitystä päästöjen suhteen on tapahtunut varsinkin kiinteistöjen lämmityksessä, raideliikenteessä, teollisuudessa ja jätteiden käsittelyssä.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna eniten päästöjä vuonna 2020 aiheutui tieliikenteestä: 27 prosenttia. Maatalouden osuus oli 21 prosenttia.

FAKTA

Kokonaispäästöt (ktCO2e)

Loimaa 163,0 (–5,2 %)

Oripää 26,7 (–2,6 %)

Ypäjä 27,9 (–3,8 %)

Humppila 21,6 (–2,3 %)

Punkalaidun 46,5 (0,0 %)

Turku 562,4 (–22,8 %)

Tiedot koskevat vuotta 2020, suluissa muutos vuoteen 2019 verrattuna. Lähde: Suomen ympäristökeskus.

 

FAKTA

Päästöt asukasta kohti (tCO2e)

Loimaa 10,3 (–4,6 %)

Oripää 19,9 (–3,4 %)

Ypäjä 12,1 (–2,4 %)

Humppila 10,0 (0,0 %)

Punkalaidun 16,7 (1,2 %)

Turku 2,9 (–21,6 %)

Tiedot koskevat vuotta 2020, suluissa muutos vuoteen 2019 verrattuna. Lähde: Suomen ympäristökeskus.