Loimaan kaupunki käynnistää yt-neuvottelut

0

LOIMAAN kaupunginhallitus päätti, että Loimaan kaupunki aloittaa tämän kuun aikana kaupunkiorganisaation muutostarpeisiin perustuvan yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettely koskee koko henkilöstöä, lukuun ottamatta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Valmistelun mukaan yt-neuvottelut liittyvät sekä maakunnallisen hyvinvointialueen aloittamiseen ensi vuoden alussa ja kyseisen uudistuksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin että Loimaan kaupunkiorganisaation omiin muutostarpeisiin.
Yt-neuvotteluiden piirissä olevan henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin ja työtehtäviin voi tulla muutoksia. Menettelyssä tarkastellaan tehtävien tarvetta ja muutostarpeita. Tarvittaessa tehtäviä voidaan lakkauttaa tai muuttaa oleellisesti niin, että tehtävät vastaavat muuttuvia tarpeita.
Yhteistoimintamenettelyssä tarkastellaan kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla myös vaihtoehtoja mahdollisiin palveluiden uudelleenjärjestelyihin ja ulkoistamiseen.
Neuvotteluiden on tarkoitus kestää tämän vuoden loppuun saakka.