Loimaan palveluasumisen suunnitelmasta

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyi viime kokouksessaan Loimaan kaupungin lausunnon ikäihmisten palveluasumisyksiköstä. Lausunnon perusteella haetaan rahoitustukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Rakennettavaan palveluasumisyksikköön hakee avustuksen Suomen Hoiva ja Asunto Oy, joka toimii rakennuttajana.

Tämä on suomalainen yhtiö, joka maksaa veronsa Suomeen. ARA on nimennyt Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n yleishyödylliseksi yhteisöksi. ARAn tehtävänä on valvoa, että yleishyödylliset yhteisöt ja konsernit täyttävät laissa yleishyödyllisyydelle määritellyt edellytykset ja toimivat niiden mukaisesti. Attendo Oy ei ole osallinen tässä hankkeessa.

Rakennuksen vuokralaiseksi tulee aluksi Loimaan kaupunki ja sopimus siirtyy myöhemmin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. ARAn avustuksen avulla vuokrataso on kohtuullinen ja asukkaat ovat oikeutettuja Kelan asumistukeen. Asumispalveluyksikköön tulee 48 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Lisäksi rakennetaan 21 vuokra-asuntoa yhteisöllistä asumista varten. Asukkaan kunnon heiketessä voidaan tarjota kotihoitoa.

Loimaan kaupunginhallitus ja hyvinvointialueen valmistelu ovat hankkeen hyväksyneet. Hyvinvointilautakunnassa päätökseen lisättiin yksimielinen ponsi, jossa esitettiin, että muitakin rakentamisvaihtoehtoja etsitään ja harkitaan hakuprosessin aikanakin. Hallituksen päätöksen esittelytekstissä paikaksi ehdotetaan ns. Lindenin tonttia ja todetaan, että muissa tarkastelluissa tonttivaihtoehdoissa olisi tarvittu kaavoitusta ennen rakentamista.

Mielestäni rakennuspaikka on sijainniltaan erinomainen lähellä tulevan hyvinvointialueen palveluita. Kaupan palvelujen läheisyys on omatoimisten asukkaiden kannalta hyvä asia. Keskuskoulun pihan ajoittainen häiriökäyttäytyminen vähenee, kun alue rakentamisen seurauksena tiivistyy.

Kaavaan merkitty AK8 tarkoittaa korkeintaan kahdeksan kerroksista rakennusta, joten varsinaista kaavan muutosta ei tarvita. Kolmen–neljän kerroksen korkuinen rakennus riittänee. Yksikkö työllistää noin 34 henkilöä tehostettuun palveluasumiseen ja seitsemän henkilöä yhteisölliseen asumiseen hyvinvointialueen omana toimintana.

Jari Välimäki
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
Aluevaltuutettu (kesk.)