Oripään VPK:n puheenjohtaja Toni Lehto toivoo paloaseman peruskorjauksen toteutuvan. Hänen mukaansa nähtäväksi jää se, millaiset resurssit pelastustoimi saa aikanaan, kun sitä koskevat asiat siirtyvät hyvinvointialueen päätettäväksi.

ORIPÄÄ Vuonna 1989 valmistunutta Oripään paloasemaa saatetaan ryhtyä peruskorjaamaan ja laajentamaan muutaman vuoden kuluttua.
– Paloasema on tiloiltaan puutteellinen ja riittämätön. Peruskorjauksella ja laajennuksella asema voidaan saattaa nykyvaatimuksen mukaiselle tasolle, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tekninen päällikkö Mikko Särmä perustelee ja sanoo, ettei asemalle ole investoitu sen valmistumisen jälkeen.
Pelastuslaitoksen asemamestari Janne Aso havainnollistaa Oripään paloaseman tilojen olevan yksinkertaisesti elinkaarensa päässä ja epätarkoituksenmukaiset paloaseman käyttöön nähden. Hän viittaa muun muassa tilojen ahtauteen ja toimivuuteen.
– Esimerkiksi sosiaali- ja taukotilat on toteutettu hankalasti.
Särmä huomauttaa nykyvaatimuksiin sisältyvän paloaseman puhtaiden ja likaisten tilojen erottaminen toisistaan, mikä ei välttämättä onnistu Oripään asemalla olemassa olevien tilojen puitteissa.
Oripään VPK:n puheenjohtaja Toni Lehto on samaa mieltä siitä, että puhtaan paloaseman mallia on hankala toteuttaa tilanahtauden vaivaamalla Oripään asemalla nykyisten tilojen sisällä.
Hän jatkaa, että tilojen puutteessa vieressä sijaitsevaa vanhaa paloasemaa on hyödynnetty varastona.
Tällä hetkellä Oripään sopimuspalokuntalaisten varusteita puolestaan säilytetään kalustohallin takaseinällä.
– Se ei ole ihan tätä päivää, Lehto summaa.

Sopimuspalokuntalaisten varusteita säilytetään paloaseman kalustohallin takaseinällä paloautojen vieressä.

Oripään paloasema toimii Oripään kunnan omistamassa kiinteistössä, ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos on tiloissa vuokralaisena. Asemaa käyttää sopimuspalokuntana Oripään VPK.
Aluepelastuslautakunnan hyväksymässä paloasemaverkkoa koskevassa suunnitelmassa investoinnin toteutus on ajoitettu vuodelle 2027. Investoinnin arvioidaan alustavasti maksavan 1,8 miljoonaa euroa.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Kontion mukaan varmaa vastausta ei ole toistaiseksi siihen, kuka investoinnin aikanaan maksaa.
– Lähtökohtaisesti kuitenkin luonnollisesti tilaaja, Kontio jatkaa, millä hän viittaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen, jonka vastuulle pelastustoimen asiat siirtyvät ensi vuoden alusta.
Kontio kertoo, että investoinnin lopullisesta toteuttamisesta päättää aikanaan kiinteistön omistaja eli kunta sekä pelastustoimen osalta se hyvinvointialueen päätöksentekoelin, jolle rakentaminen ja vuokraus tulevat aikanaan kuulumaan.

Paloaseman seinät ovat osittain maan alla, ja vuosien saatossa seinä on halkeillut esimerkiksi sosiaalitiloissa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on maakunnan alueella paloasemia yhteensä 83, eikä Oripään paloasema ole ainoa, joka kaipaa ehostamista.
– On arvioitu, että seuraavan kahdeksan vuoden aikana paloasemien uudisrakentaminen ja peruskorjaukset vaatisivat Varsinais-Suomen alueella noin 29 miljoonan euron investoinnit, Särmä summaa.
Janne Asoa mietityttää yleisesti se, hankaloituuko pelastustoimen tulevien investointien rahoittaminen tulevaisuudessa, kun pelastustoimi kamppailee samoista valtion rahoista muiden hyvinvointialueen investointien kanssa.
Vielä ennen hyvinvointialueen aloittamista Loimaan kaupungin omistaman Loimaan paloaseman sisätiloihin on suunniteltu tehtäväksi rakenteellisia muutoksia, joiden tarkoituksena on parantaa tilojen käytettävyyttä ja turvallisuutta. Investoinnin arvioidaan maksavan noin 120 000 euroa (LL 26.2.).
Aso kertoo, että paloasemaa koskevat suunnitelmat ovat parhaillaan Loimaan kaupungin tilapalveluiden pohdittavana ja muutostyöt on tarkoitus toteuttaa vielä tänä vuonna.