Sulamisvedet aiheuttivat ongelmia jäteveden käsittelyssä – Ely-keskus pyysi selvitystä

0
Keskusjätevedenpuhdistamolle tuli keväällä lumien sulaessa moninkertainen määrä vettä normaaliin verrattuna. Vesi ei enää mahtunut puhdistusaltaisiin. Ohijuoksutuksilla pelastettiin jätevettä puhdistavat bakteerit huuhtoutumasta Loimijokeen.

LOIMAA/HIRVIKOSKI Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (Ely) pyysi Loimaan Vesi -liikelaitokselta huhtikuussa selvityksen Loimaan jätevesiverkostossa ja puhdistamolla tapahtuneista toistuvista ohituksista ja ylivuodoista sekä puuttuvasta viemäriverkoston kunnossapitosuunnitelmasta.

Vesiliikelaitoksen viranomaisille raportoimista tiedoista selviää, että ylivuodot ja ohitukset ajoittuivat maaliskuun loppuun ja huhtikuun alkuun. Jäteveden ylivuotoja tapahtui kahdella pumppaamolla yhteensä 7400 kuutiota. Lisäksi puhdistamatonta jätevettä jouduttiin laskemaan keskusjätevedenpuhdistamolta Loimijokeen kevään aikana 2100 kuutiota.

Loimaan Veden johtajan Kimmo Virran viranomaiselle toimittamasta selvityksestä ilmenee, että ohitukset ja ylivuodot johtuivat ajankohtaan osuneista sateista ja runsaista sulamisvesistä, jotka päätyivät viemäriverkkoon.

Keskusjätevedenpuhdistamon puhdistuskapasiteetti on 20000 kuutiota vuorokaudessa. Normaalisti jätevettä tulee puhdistamolle noin 4000 kuutiota vuorokaudessa, kuivina kausina alle 3000 kuutiota.

– Puhdistamon mitoitus on riittävä. Ongelmana ovat hule- ja vuotovedet, jotka eivät viemäriverkkoon kuulu, Virta korostaa.

LOIMAALLA on paljon sekaviemäröintiä, eli kiinteistöjen hulevedet on johdettu viemäriverkkoon. Nykyisen lainsäädännön mukaan jäte- ja hulevedet pitää kuitenkin erottaa toisistaan.

Selvityksessä muistutetaan, että hulevesistä huolehtiminen kuuluu Loimaalla kaupungille, ei vesiliikelaitokselle.

– Kun hulevedet vyöryvät lumen sulaessa tai rankan sateen jälkeen puhdistamolle, ongelmasta toki tulee kaupungin ja vesiliikelaitoksen yhteinen, Virta toteaa.

Hän toivookin, että loimaalaiset tarkistaisivat, mihin heidän kiinteistöjensä hulevedet menevät. Jos ne päätyvät viemäriverkkoon, asia on syytä korjata.

Vuotovedet puolestaan johtuvat useimmiten vanhoista, haljenneista betonikaivoista, joihin vuotaa maassa olevaa vettä.

– Kiinteistönomistajan olisi hyvä tarkistaa jätevesikaivojensa kunto. Jos taas huomaa vesilaitoksen verkostokaivoissa tai putkissa vaurioita tai ongelmia, siitä olisi hyvä ilmoittaa meille, Virta opastaa.

Loimaan Veden viranomaiselle jättämässä selvityksessä muistutetaan, että viemäriverkostoon johtuvat hule- ja vuotovedet tuottavat ongelmia monessa kaupungissa. Lisäksi sade- ja sulamisvesistä aiheutuvissa ohituksissa ja ylivuodoissa pääsee luontoon hyvin laimeaa jätevettä.

SELVITYKSESSÄ tähdennetään, että Loimaan Vesi on tehnyt töitä hule- ja vuotovesiongelman korjaamiseksi. Esimerkiksi Alastaron keskustassa sekaviemäröintiä kartoitettiin vuosi sitten savukokeiden avulla.

Viemäriverkoston kunnossapitosuunnitelman laatimista ovat selvityksen mukaan hidastaneet vesiliikelaitoksella tapahtuneet henkilöstövaihdokset. Korjauskohteiden tarkka ajoittaminen on myös vaikeaa. Viemärityöt rytmitetään usein yhteen kaupungin katu-urakoiden kanssa. Tänä vuonna alkaa iso remontti Satakunnantiellä.