Tasoristeykset korvaava soratie ei koukkaa Eteläkaareen

0
Uusien tieyhteyksien kantavuus ja vaikutus maankäyttöön mietitytti asukkaita. Yleisötilaisuudessa sai antaa palautetta suunnitelmista, ja sitä voi antaa myös myöhemmin sähköpostitse.

LOIMAA Väylävirasto kutsui yleisön tiistaina keskustelemaan Loimaan tasoristeysten tulevaisuudesta. Näillä näkymin Loimaalta poistuvat Alhonkedon, Kytömään ja Poikkitien tasoristeykset. Varolaitteilla varustettu Piltolan tasoristeys Karhulankyläntiellä jää käyttöön.

Keskustelua virisi muun muassa korvaavien tiejärjestelyjen ja Eteläkaaren katuyhteyden yhteensovittamisesta. Moni olisi suonut uuden tieyhteyden liittyvän tavalla tai toisella Eteläkaareen Teollisuuskadun koukkauksen sijasta.

Loimaan kaupungin tekninen johtaja Antti Korte kertoi keskustelleensa asiasta Väyläviraston kanssa. Hän totesi, että hankkeiden jossain määrin yhteisestä vaikutusalueesta huolimatta aikataulut ovat eriävät. Tasoristeysten poistoa kaavaillaan jo vuoden päähän, kun taas Eteläkaaren kokoojakatu ottaa selvästi enemmän aikaa.

– Tasoristeysongelmien ratkaiseminen on tärkeää, ja siksi tässä asiassa täytyy päästä eteenpäin.

Ramboll Finland oy:n suunnittelija Kari Jalonen näkee hankkeiden tukevan toisiaan, vaikkei niitä soviteltaisi samoihin raameihin.

– Tiejärjestelyt eivät poissulje ylikulkusillan tai tien myöhempää rakentamista. Päinvastoin, ne tukevat sitä.

Yli- tai alikulun rakentaminen on miljoonahanke. Toisaalta kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan tasoristeyksistä halutaan mahdollisimman nopeasti eroon.

– Paras tasoristeys on poistettu tasoristeys, Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä totesi.

Vaikka tasoristeysonnettomuuksien määrä on laskussa, Loimaalla tapahtui viime vuonna kolme kuolemaan johtanutta tasoristeysonnettomuutta.

Alhonkedon-Petäjoen yksityistien osakasta Juha Mäkistä huoletti uusien tieosuuksien leveys ja profiili.

– Kytömaan-Ojakkaan kohdalla on kaksi 90 asteen mutkaa. Onko se järkevää, Mäkinen pohti ja osoitti huolensa etenkin raskaille ajoneuvoille.

Hänelle kerrottiin, että kartassa 90 asteen mutkalta näyttävät kurvit ovat todellisuudessa loivempia.

Mäkinen kysyi myös teiden kantavuudesta.

– Minimi on olemassa oleva kantavuus. Mielellään tehdään vähän parempi, Erkki Mäkelä vakuutti.

Entä projektin jälkeinen vastuunjako? Mäkelä kertoi urakoitsijan vastuuajaksi kaksi vuotta. Sen jälkeen vastuu siirtyy kaupungille tai yksityisteiden hoitokunnille.

Karttoja mietteliään näköisenä tarkastellut Tuija Niittymäki harmitteli kulkuyhteyden kaupungin keskustaan huonontuvan.

– Näköjään hiekkatietä olisi enemmän. Pöly ja kuopat mietityttävät. Ja mahtaako matka vähän pidentyäkin?

Hän suhtautuisi hankkeeseen suopeammin, jos uusi tieyhteys olisi asfalttia.

Timo Julkunen kertoo ylittävänsä Poikkitien tasoristeyksen jopa kuudesti päivässä.

– Viimeisen valitettavan sattumuksen jälkeen havahduin siihen, että omassakin ajotavassa on välinpitämättömyyttä.

Suunnitelmat yllättivät Julkusen siinä määrin, että hän oletti korvaavien tiejärjestelyjen mukailevan junarataa. Materiaalien perusteella tietä tehdään melko vähän radan varteen.

– Se oli yllätys, että keskelle peltoa ehdotetaan.

Monia mietitytti maa-alueiden lunastus. Mäkelä totesi, että maa-alueet lunastetaan ratatoimituksen yhteydessä ja korvaukset määrittelee Maanmittauslaitos, ei Väylävirasto.

Kynä kävi ahkeraan yleisön tehdessä suunnitelmiin ehdotuksia ja huomioita. Niitä illan isännät todella toivoivat ja kannustivat merkitsemään kaikki huomionarvoiset seikat karttoihin. Palautetta voi antaa myös sähköpostitse.