Työpaikkoja tulee – investointeja tekijöiden kotiuttamiseen tarvitaan

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Yritykset investoivat nyt merkittävästi Loimaalle ja seudulle. Uusia työpaikkoja tulee. Kaupungin ja varsinaisesti hyvinvointialueen investoinnit ikäihmisten asumisen palveluyksikköön ja lastensuojeluyksikköön Alastarolle tuovat toteutuessaan myös työpaikkoja.

Tekijöitä pitää saada ja tänne asumaan. Emme ole nukkumalähiö mutta mahdollisuuksia on. Keskustelua nyt käydään asiasta ja investoinneista muun muassa elinvoimatoimikunnassa ja strategiassa. Nostaisin esille erityisesti:

1. Uuden vuokrarivitalon/talojen tekeminen kaupungin vuokrataloyhtiön toimin ja yksityiset rivitalohankkeet ovat tärkeitä ja kysyttyjä. Tästä olen itsekin paljon puhunut.
2. Kaupungin keskustan ja torialueen ja rantapuiston investoinnit pitää viedä nyt loppuun.
3. Loimaan Lehti kylien liitteessä kertoi tarinoiden kautta hienosti asumisesta eri puolilla kaupunkia. Tätä pitää aktiivisemmin edistää. Esimerkiksi Virttaalla on tiedostettu kasvavat omat mahdollisuudet ja kaupungin roolia ja yhteistyötä siellä myös nyt hankkeisiin tarvitaan.
4. Kaavoitus ja investointeja uusien asuntoalueiden infraan ensi vuoden talousarvioon tarvittava määrä. Vanhojen tonttien tonttiale paikallaan.
5. Kerrostalojen kannattaa laittaa ajoissa korjaukset liikkeelle ja ARAn avustuksia hyödyntää, jos hisseihin ynnä muuhun mahdollista.
6. Päiväkotien korjausinvestointeja tarvitaan.
Investointimenoihin kaupungilla on hyvin varaa kun velkakin on paljon pudonnut alle kuntien keskiarvon. Investoinnit eivät ole käyttömenoja, mutta voivat niitä säästää ja myös tuloja välillisesti tuoda.

Investointi on pitkäjänteistä työtä ja investoinnit teettävät kyllä viranhaltijoilla paljon töitä. Hyvä, että teknisen toimen resursseja ollaan vahvistamassa.
Asumisen teemavuodesta vahva tekemisen vuosi!

Olavi Ala-Nissilä
Kaupunginvaltuuston 1. vpj (kesk.)