Dinolift teki isot konekaupat Yhdysvaltoihin

0
Toimitusjohtaja Karin Nars kertoo, että Yhdysvaltojen tilaus pystytään tekemään Dinoliftin olemassa olevalla henkilöstöllä, jota on noin 230 henkeä. Taustalla on itsekulkeva henkilönostin. Niitä toimitetaan USA:han 85 konetta osana kauppaa.

LOIMAA Henkilönostimia valmistava Dinolift oy on hiljattain tehnyt euromääräisesti historiansa suurimmat kaupat: yritys toimittaa henkilönostimia Yhdysvaltoihin 13 miljoonan euron arvosta ensi vuoden aikana.
Koneet toimitetaan Dinoliftin yhdysvaltalaiselle jälleenmyyjälle, joka myy ne aikanaan eteenpäin asiakkailleen.
– Dinoja käytetään paljon ylläpito- ja korjaustöissä eikä pelkästään uudisrakentamisessa, toimitusjohtaja Karin Nars kertoo ja havainnollistaa, että toimitettavia koneita tullaan käyttämään esimerkiksi pihapuiden karsimisessa ja nuohoustehtävissä.
Kauppa käsittää kahdenlaisia henkilönostimia: 85 kappaletta kevyitä itsekulkevia ja vaikeaankin maastoon soveltuvia koneita sekä 20–30 kappaletta isoja hinattavia nostimia. Itsekulkevissa työskentelykorkeus ulottuu 28 metriin ja hinattavissa 26:een.
Yhdysvallat lukeutuu Dinoliftin päävientimarkkinoihin, ja Pohjois-Amerikkaan on panostettu erityisesti viimeiset seitsemän vuotta.
– Kauppa luo uskoa Dinon tulevaisuuteen ja on osoitus siitä, että strategiamme toimii, Nars iloitsee tilauskannasta.

13 miljoonan euron kaupan mittaluokkaa voi hivenen suhteuttaa siihen, että Dinoliftillä budjetoidaan noin 50 miljoonan euron liikevaihtoa ensi vuodelle.
Tämän mittaluokan kaupat eivät tule yllätyksenä konevalmistajalle, ja Nars kertoo, että kauppoja hierottaessa pidettiin tiivistä vuoropuhelua jälleenmyyjän kanssa.
– Kaupallinen päällikkömme Teemu Ristelä on vastuussa USA:n myynnistä.
Kauppojen toteutumista edesauttoi se, että Yhdysvalloissa monelle koneelle on jo asiakas tiedossa. Taloudellisten riskien hallinnan kannalta Nars pitää muutenkin hyvänä sitä, että koneet jälleenmyydään useammalle kuin yhdelle asiakkaalle.
Dinoliftin kappalemääräisesti suurin kauppa tehtiin viime vuonna, ja se käsitti yhteensä 230 konetta. Yhdysvaltain tilaus kiilaa kuitenkin edelle euroissa laskettuna.
Narsin mukaan tämä johtuu muun muassa siitä, että USA:han myytävät itsekulkevat koneet vaativat enemmän aikaa tuotannossa kuin vaikkapa pienet hinattavat henkilönostimet.
Kaikkiaan Dinoliftilla valmistetaan noin 950 konetta tämän vuoden aikana. Määrä jää pikkuisen yrityksen ennätyksestä vuodelta 2008, jolloin koneita valmistettiin 986 kappaletta. Nars ei pidä tällaisia vertailuja kuitenkaan kovin mielekkäinä, koska nykyään yritys valmistaa isompia ja monimutkaisempia koneita kuin 15 vuotta sitten.

Kokonaisuutena toimitusjohtaja luonnehtii yleistä markkinatilannetta haastavaksi.
Ongelmia aiheuttavat raaka-aineiden ja energian hinnan kallistuminen sekä yleinen kustannustason nousu. Myös pitkään puhuttu komponenttipula ja logistiikkaketjut aiheuttavat yhä ongelmia. Unohtaa ei voi Venäjän hyökkäystä Ukrainaankaan, mikä heijastuu muun muassa raaka-aineiden hinnoissa.
Venäjän hyökkäyksen jälkeen Dinoliftilla päätettiin, ettei Venäjälle toimiteta koneita eikä varaosia.
– Tämä on tietenkin kurjaa asiakkaillemme, jotka eivät ole syypäitä hyökkäyssotaan. Meidän oli kuitenkin pakko tehdä moraalinen päätös, Nars perustelee.
Dinoliftin oli siinä mielessä helppo laittaa Venäjä boikottiin, koska sillä ei ole Venäjällä henkilöstöä eikä omaa yksikköä. Markkinana Venäjä on Dinoliftille suhteellisen pieni, sillä ennen sotaa yrityksellä oli tilaus- ja tarjouskantaa Venäjälle noin 2,5 miljoonan verran.

 

Tehdaslaajennus otetaan käyttöön lomien jälkeen

LOIMAA Jos on Dinoliftille tulossa rahaa muun muassa Yhdysvaltain kauppojen myötä, on sitä kulunutkin, sillä yritys panostaa tehdas- ja koneinvestointeihin sekä kehityshankkeisiin yhteensä noin kahdeksan miljoonan edestä.
Yrityksen kasvutavoitteiden mukaisesti liikevaihdon arvioidaan nousevan noin kymmenellä miljoonalla 50 miljoonaan euroon tänä vuonna. Toimitusjohtaja Karin Nars kertoo yrityksen olevan yhä tavoitteessaan tuplata liikevaihtonsa viiden vuoden aikana vuoden 2020 vajaan 30 miljoonan euron tasosta.
Sen sijaan yrityksen tulospuoli on tavoitteista jäljessä, ja tämä johtuu Narsin mukaan ennen kaikkea materiaalien ja komponenttien hinnankorotuksista. Hän muistuttaa, että kasvun pitää olla kannattavaa.
– Liikevaihdolla ei yksistään tee mitään vaan tuloksella voi maksaa työntekijöiden palkkoja ja investoida.

Dinoliftin hitsaustoiminnot siirretään Raikkolan päätehtaalle valmistuvaan laajennusosaan, joka on noin 2 000 neliötä. Dinolift on ostanut Pemamekiltä laserhitsauslaitteen, joka on taustalla omien seiniensä sisällä. Dinoliftin laseroperaattori Petri Muikku ja hitsauskoordinaattori Pasi Laakso suorittivat laitteen vastaanottotarkastusta.

Dinoliftin viime kesänä käynnistynyt päätehtaan laajennus on viimeistelyvaiheessa. Laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön, kun henkilöstö palaa kesälomilta elokuun puolivälissä.
Laajennuksen valmistuminen on myöhässä aikataulusta, mikä johtuu Narsin mukaan siitä, että etenkin alkuvuodesta oli viiveitä tiettyjen rakennusmateriaalien toimituksissa.
Laajennuksen myötä sarjavalmistuksessa olevien koneiden tuotanto keskitetään kokonaan Raikkolaan, ja yritys luopuu Kurittulan yksiköstä, jonka hitsaustoiminnot siirretään pian valmistuviin uusiin tiloihin päätehtaalle (LL 30.11.2021).
Kaikkiaan päätehtaan laajennus on noin 3 000 neliötä, sillä hitsaamotilojen ohella uutta tilaa on rakennettu keskusvarastoa, sähkö- ja kokoonpanotoimintoja, konttoria sekä väestönsuojaa varten.
Kurittulan noin 3 000 neliön toimitiloista Dinolift luopuu kokonaan alkuvuodesta. Nars on optimistinen sen suhteen, että tila saadaan myytyä.

AA-Lux oy:n sähköasentaja Jarno Nieminen teki sähkötöitä päätehtaan laajennustyömaalla.