Koululaisille rakennetaan entistä parempia yritysvierailuja Loimaalla

0
Invenirin ohjelmoija Pekka Uusitalo antaa Rebekka Rautiolle ohjeet höylän syöttölaitteen koeajon käynnistämisestä. KUVA Matti Ylitalo

Loimaa

– Vuodessa tarvittaisiin 6 000 työntekijää enemmän kuin työmarkkinoille Varsinais-Suomessa tulee, Älykäs ennakointi -hankkeen projektipäällikkö Anneli Frantti Novidasta siteeraa koulutustarvearvioinnin ennakointiselvitystä.

Loimaalla toimii kaupungin, yritysjärjestöjen ja oppilaitosten yhteinen osaamisryhmä, joka pohtii osaavan työvoiman saamisen haasteita.

Alueen yritysten ja yrittäjyysympäristön tutuksi tekeminen yritysvierailuilla nähdään yhtenä väylänä saada osaajia paikallisiin yrityksiin. Kyse on myös paikkakuntaymmärryksestä: jotta voisi tulla töihin paikallisiin yrityksiin, pitää tietää millaisia yrityksiä ja työpaikkoja paikkakunnalla on.

– Nuorelle on iso asia löytää ala, jossa viihtyy. On tärkeää tuntea aloja, jotta valinta perustuu tietoon ja siksi vierailuja halutaan nyt kehittää.

Yrityksiltä on jo keväällä ehditty kysyä mielipiteitä vierailujen parantamisesta.

– Heidän mukaansa olisi helpompi ottaa koululaisia ja opiskelijoita käymään, kun tiedettäisiin mitä toiveita oppilaitoksilla on ja millaisiin tavoitteisiin vierailu vastaa.

Kyse voi olla niin yrittäjyyskasvatuksesta, omaan talouteen liittyvien asioiden opettelusta kuin esimerkiksi paikallisesta historiasta, työelämätaitojen opettelusta tai uravalinnasta. Vastaukseksi tekeillä onkin jo yritysvierailukortit, joiden pitäisi valmistua syksyllä.

Suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä on pohdittu lisättävän myös vuosikellolla ja yrityskäyntien jaottelulla lasten koulupolun ajalle.

– Ysiluokkalaisille vierailuja voisi olla lähellä yhteishakuaikaa ja niitä voisi olla myös kesätyörekrytointien aikaan.

– Voisi haarukoida alueen työllistävimmät alat ja katsoa, että jokainen oppilas kävisi jokaiselta alalta ainakin yhdessä yrityksessä koulupolkunsa aikana.

Vierailuja pitäisi yritysten mukaan voida tehdä kaikenlaisiin paikkakunnan yrityksiin.

– Myös pieniin. Yli 90 prosenttia kaikista yrittäjistä on mikroyrittäjiä.

Forssalaiset tutustuivat loimaalaisiin työpaikkoihin

Loimaan Lehti

Forssan Kuhalan koulun 9-luokkalaiset tutustuivat toukokuun lopulla Loimaalla Invenirin, YTK:n ja Pemamekin toimintaan.

Invenirin Matti Ylitalo kehotti koulussa opiskelemaan ainakin kieliä.

– Kaiken muun oppii töissäkin, kun vaan on intoa ja halua.

Yrityksestä löytyykin monenlaisia opiskelutaustoja ja urapolkuja nykyisiin tehtäviin.

– Markkinoilla pärjätäkseen tarvitaan osaajien verkosto, jossa kaikki palaset ovat tärkeitä.

– Oppilaille vierailu yrityksissä oli hieno kokemus ja ohjelmat mielenkiintoisia. Olimme niihin erityisen tyytyväisiä. Yrityksissä todellakin oltiin valmistauduttu taloomme, Forssan Kuhalan koulun opinto-ohjaaja Tiina Uuttu kiittelee järjestelyitä.

Koululla oli tuhannen euron budjetti ja sen he päättivät käyttää ysien kanssa tekemiseen ja työelämään tutustumiseen.

– Tämäkin ikäluokka on menettänyt tet-mahdollisuuksiaan.

Vierailu haluttiin järjestää muualla kuin kotipaikkakunnan yrityksissä, joissa jokaisessa arveltiin olevan oppilaiden tuttuja tai perheenjäseniä. Vierailu Loimaalle järjestyi, kun Tiina Uuttu soitti kaupungille, josta vinkattiin ottamaan yhteyttä Loimaan kauppakamariosastoon ja sen asiamieheen Niina Nurmeen.

– Oppitunnilla katsoimme kolmen yrityksen kotisivuja ja oppilaat saivat valita mieluisimman kohteensa. Ryhmät jakautuivat tasaisesti eli jokaiseen yritykseen valikoitui reilut 20 osallistujaa.

Vastaavia vierailuja on Kauppakamarin piirissä toivottu myös Loimaan kouluilta.

– Lyhyelläkin retkellä voidaan herättää ajatuksia: Mitä täällä tehdään, minkälaisia töitä Loimaalta löytyy, kuinka monenlaisia ammattilaisia tarvitaankaan, Niina Nurmi listaa.

Tavoitteena olisi parantaa koulumotivaatiota ja lisätä ideoita tulevista opiskelualoista.

– Samalla ehkä herätetään paluumuuton ajatus muualla opiskeleville ja muutaman vuoden päästä voidaan vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen.

– Ikähaarukka kouluvierailla olisi toivottavasti laaja, vaikka jo viidennestä luokasta alkaen, koska mielikuvat tarttuvat jo hyvin nuorina. Loimaan kouluista vierailuja voitaisiin jatkaa Novidan loppuun asti, koska aikuisenakin voi imeä uutta tietoa ja toiveammatit sekä työpaikat ovat edelleen monella haussa.