PÄÄKIRJOITUS Sano tervetuloa!

0
Kuva: LL Arkisto/TS Ari-Matti Ruuska

Jääkö kotipaikka pikkukaupunki tai -kunta kakkoseksi suuren maailman houkutusten rinnalla? Tuntuuko ruoho vihreämmältä aidan toisella puolen ja siellä toisella puolella työt ja yrityksetkin jotenkin fiinimmiltä?

Tiedätkö, mitä omassa kotikaupungissasi tai lähiseudulla tehdään ja millaisia työpaikkoja on tarjolla?

Loimaalla ratkotaan osaajapulaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä muun muassa rakentamalla koululaisille ja opiskelijoille entistä parempia yritysvierailuja ja niiden mukana paikkakuntaymmärrystä (LL 14.6.).

Samaisessa osaajapulaa pohtivassa ryhmässä tuotiin esiin, miten Loimaalle tulleet maahanmuuttajat lähtevät usein kaupunkeihin, joissa on enemmän heidän maanmiehiään ja heidän yhteisöjään. Kuitenkin kun lapset on saatu harrastamaan ja kouluun täällä, perheiden kynnys lähteä kasvaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Loimaan kaupungin iltapuistotoiminnassa kiinnitetään tähän huomiota (LL 14.6.), kun tervetulleiksi toivotetaan myös maahanmuuttajataustaisia perheitä.

Se on hyvä asia kotoutumisen suhteen, mutta myös inhimilliseltä kannalta – ettei kukaan jäisi yksin, vaan voisi kokea olevansa tervetullut yhteisön jäseneksi.

Sitä kannattaa pukea sanoiksi niin täältä kotoisin oleville kuin tänne tulevillekin.