Ypäjällä aletaan maksaa määräaikaisille opettajille kesäajan palkka

0

YPÄJÄN kunnassa myös määräaikaisille opettajille aletaan maksaa kesäajan palkka.
Asiasta päätti kunnanhallitus. Päätöksen mukaan määräaikaisen opettajan virkasuhde päättyy vasta 31. heinäkuuta, jos sijainen on ollut työssä koko lukuvuoden ajan tai 30. kesäkuuta, jos hän on sijaistanut vain kevätlukukauden.
Jos määräaikaisuuden peruste on sijaisuus, maksetaan sijaiselle palkka varsinaisen viranhaltijan virkavapauden pituuden mukaisesti. Sijaiselle maksetaan palkka myös siltä ajalta, kun mahdollisesti perhevapaalta palaava henkilö palaa kesän ajaksi töihin.
Kunnanhallitus päätti asiasta sivistyslautakunnan ehdotuksesta. Menettelyä aletaan soveltaa elokuusta lähtien.

Kunnan varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja pitää päätöstä valtakunnallisesti merkittävänä.
– Tiettävästi Ypäjä on ainoa kunta, joka maksaa kesäajan palkan sijaiselle myös perhevapaalta paluun aikana, hän sanoo kunnan tiedotteessa.
Opetusalalla määräaikaisten sijaisten kohtelu on herättänyt runsaasti keskustelua viime vuosina. Osa kunnista on palkannut opettajia määräaikaisiin tehtäviin niin, että kesän ajalta palkkaa ei ole maksettu.
Lilja huomauttaa myös, että opettajien opetusvelvollisuuksiin perustuvassa järjestelmässä ei sovelleta vuosilomalakia ja tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi perhe- tai hoitovapaalla olevalla opettajalla on oikeus palata kesän ajaksi töihin ja usein hänen sijaisuuttaan tehnyt henkilö ja mahdollisesti sitä syksyllä jatkava jää ilman kesäajan palkkaa.

Ypäjän kunnassa tuore päätös nähdään sekä työnantajan että työntekijän etuna. Kevään aikana Ypäjällä on käynyt selväksi, että erityisesti tiettyihin opettajan tehtäviin on vaikea saada päteviä hakijoita. Kunnanhallituksen päätöksen toivotaan helpottavan tulevia rekrytointeja sekä lukuvuoden suunnittelua.
Kunnassa uskotaan, että pätevät opettajat hakeutuvat mieluummin töihin kuntaan, jossa asia on kunnossa.
– Näemme asian sekä oikeudenmukaisuuden että tasa-arvon kannalta. On tärkeää, että samasta työstä saadaan samaa palkkaa, sillä määräaikaisten työntekijöiden kesäajan työttömyys vaikuttaa toimeentuloon merkittävästi. Erityisesti perhevapaan kohdalla asia on ollut myös meidän kunnassamme ongelmallinen. Kesäajan palkkoja on meilläkin maksettu vuosien saatossa hieman rehtorista riippuen. Halusimme päätösten taustalle luottamushenkilöiden tuen ja yhteisen näkemyksen, Lilja sanoo.
Tiedotteessa kerrotaan, että asia nousi esille Sini Liljan sekä Hevospitäjän yhtenäiskoulun rehtorin Turo Järvelän keskusteluissa. Myös sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysalan lehtori Maarit Ruusiala (kesk.) ja kunnanjohtaja Tatu Ujula ovat tukeneet ajatusta.