Ypäjän taseeseen kirjattiin odotettua isompi ylijäämä

0
Talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman loi katsauksen viime vuoden tilinpäätökseen.

YPÄJÄN kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa ylijäämää yli puoli miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.

– Tulos tuli siitä huolimatta, että valtionosuudet laskivat. Minun mielestäni tämä on näissä olosuhteissa todella hyvä tulos. Tase on Ypäjän kunnalla vankka, ja se on hyvä, koska meillä on edessä paljon muutoksia, kunnanjohtaja Tatu Ujula summasi torstain valtuustokäsittelyssä.

Muutoksilla Ujula viittasi muun muassa sote-uudistukseen.

Kunnanvaltuusto päätti tulouttaa tehtyä poistoeroa 12 700 euroa ja kirjata noin 754 000 euron ylijäämän taseeseen. Pääomapuskuria on nyt 2,5 miljoonaa euroa.

Lainakanta oli 1 509 euroa asukasta kohden, mikä on kuusi euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Asukasmäärä laski 33:lla.

– Lainaa, pitkäaikaista tai lyhytaikaista, ei ole otettu yhtään lisää. Pitkäaikaista on jonkin verran lyhennetty lyhennyssuunnitelman mukaisesti, talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman selitti.

Matti Alanko (kesk.) osoitti huolensa henkilöstökuluista. Ne ylittivät budjetin 88 000 eurolla ja kasvoivat 266 000 eurolla vuoteen 2021 verrattuna.

– Jos väkiluku laskee ja henkilöstömenot kasvavat, jatkossa on oltava hyvin tarkkana. Suhde ei voi jatkua kauhean pitkään näin, vaan on pysyttävä balanssissa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa (kok.) toivoi tappiollisten vuosien opettaneen jotain ja jääneen toistaiseksi taakse.

– Ehkä huonoista ajoista on ollut jotain hyötyä meille.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Virve Saarikoski (kok.) totesi kunnan taloudellisen tilanteen olevan tasapainossa, mutta hyvästä tilanteesta huolimatta taloudenpidon tulee olla tarkkaa.

Investoinneista Saarikoski nosti esiin Murskan alueen kehittämisen, johon käytettiin viime vuonna 51 000 euroa.

– Minun nähdäkseni se oli kunnan kannalta oikeinkin hyvä satsaus. Saamme muitakin kuin ypäjäläisiä tänne kuntaan tulemaan.

Työpajaohjaaja Matti Syrjälä (vas.) suomi arviointikertomuksen antamaa kuvaa työpajatoiminnan vaikuttavuudesta. Hän myöntää työmarkkinatuen kuntaosuuden olevan suuri (149 000 euroa) ja arvioi sen kasvavan entisestään.

– Jo kunnanhallitukseen tuodussa suunnitelmassa 2021 mainittiin, mistä tämä mahtaa johtua. Huonosta ohjautuvuudesta. Me emme saa sinne asiakkaita. Mutta se ei johtanut enempiin toimenpiteisiin.

Hänestä kunta ei saa Forssan hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalipalveluista palvelua, josta maksaa. Viime vuonna kunta sai sosiaalipalveluista maksupalautusta 473 000 euroa.