Hirvi- ja peurakolareita vähennetään poistamalla puustoa

0
Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang ja projektipäällikkö Reima Karppinen kävivät tarkastamassa työn jälkeä Ysitien varressa Mellilässä. Vastaavia raivaushankkeita on toteutettu valtakunnallisestikin. – On mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttaa peurakolarimääriin, Klang pohtii.

YSITIEN varresta on raivattu puustoa liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja savotta jatkuu vielä ensi syksyyn saakka.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang kertoo, että määrärahojen puitteissa puuston harventaminen on keskittynyt niille tieosuuksille, jotka on merkitty hirvi- ja kauriseläinvaarasta varoittavilla liikennemerkeillä sekä niille alueille, jotka tiedetään onnettomuustilastojen perusteella riskipaikoiksi.

Elyn teettämät harvennustyöt sijoittuvat Ysitiellä Loimaan ja Liedon aseman väliselle osuudelle (LL 27.11.2021).

Varsinais-Suomi on peurakolarialuetta, ja puustoa harventamalla pyritään lisäämään autoilijoiden näkemää metsän suuntaan, jotta tietä lähestyvät eläimet näkyisivät aikaisemmin ja paremmin ajoradalle. Näin lisätään autoilijoiden reagointiaikaa.

Työt alkoivat jo viime vuoden puolella ja niiden on tarkoitus valmistua suurin piirtein marraskuun alkuun mennessä. Urakka on jaettu neljään osaprojektiin, joista kaksi on jo valmistunut.

Loimaan alueella raivaustyöt keskittyvät Mellilän suuntaan, tarkemmin ottaen Mellilästä kohti Pöytyää.

Käytännössä puuta raivataan valtatien keskikohdasta 30 metrin päähän sivuille tien molemmin puolin. Klang kuitenkin täsmentää, ettei kyse ole välttämättä tien reunusmetsien parturoinnista kokonaan paljaiksi. Joillain osuuksilla voi riittää pelkkä puiden alaoksien ja pensaiden karsiminen.

Ennen raivaustöiden alkamista Ely on tiedottanut asiasta maanomistajille.

Klangin mukaan maanomistajat ovat suhtautuneet 98 prosenttisen ymmärtäväisesti hirvi- ja peurakolarien vähentämiseen tähtäävään hankkeeseen.

Maanomistajat saavat rahaa oman kiinteistön alueelta kaadetun puuston myynnistä tai vaihtoehtoisesti maanomistaja voi pitää puuston itsellään.

Nyt harvennettavia osuuksia ei ole tarkoitus päästää pusikoitumaan jatkossakaan ainakaan tiealueiden osalta. Klang sanoo, että tästä pidetään huoli määräajoin toteutettavilla kilpailutuksilla.

Vinkkinä niille maanomistajille, jotka harkitsevat omatoimisesti harvennus- tai päätehakkuita Ysitien varressa, Klang ei näe tienpitäjän näkökulmasta mitään syytä sille, miksi tien reunaan pitäisi erikseen jättää puukaistaleita.

Raivausta ei ole tarpeen tehdä niille osuuksille, joissa liikenneturvallisuutta on jo parannettu rakentamalla riista-aitoja.

Esimerkiksi Loimaan keskustaajaman pohjoispuolelle, Humppilan suuntaa raivauksia ei teetetä.

Kyseiselle osuudelle on rakennettu riista-aitoja, ja vielä yksi osuus odottaa toteutusta Metsämaan ja Humppilan rajan välillä.

Klang tavoittelee, että kyseinen riista-aita saataisiin rakennettua vuosina 2023–2024. Sitä ennen Ely-keskuksessa kevennetään riista-aidan toteutussuunnitelmia, jotta hankkeeseen osoitetut määrärahat riittäisivät.

 

Raivaustöiden eteneminen

Alueilla on tehty ennakkoraivaus miestyönä, jotta työkoneet pääsevät toimimaan alueilla.

Harvennushakkuu suoritetaan vallitsevien hakkuusuositusten mukaan.

Alueelta kaadetaan suuret ongelmapuut, jotka ovat riski liikenneturvallisuudelle.

Puut ja oksat kerätään pois alueilta mahdollisuuksien mukaan.

Hirvinauha asennetaan sovitun mukaisesti niihin kohteisiin, joissa on jo ollut hirvinauha.

Lähde: Varsinais-Suomen Ely-keskus.