Kakkostien parantaminen Humppilassa odottaa rahoitusta

0
Ysitien ja Kakkostien liittymäjärjestelyt säilyvät todennäköisesti ennallaan lähivuosina. Niitä ennen saattaa alkaa eritasoliittymän ja Punkalaitumentien välisen osuuden parantaminen Kakkostiellä. Kuva: LL arkisto / Katriina Reijonen.

HUMPPILA Kakkostien leventäminen Humppilassa sisältyy valtion väyläverkon tulevien vuosien päivitettyyn investointiohjelmaan, joka ulottuu vuodelle 2030.

Kakkostietä on tarkoitus leventää runsaan viiden kilometrin matkalla osuudella, joka alkaa Ysitien ja Kakkostien eritasoliittymästä ja ulottuu Porin suuntaan Loimaan kaupungin rajan tuntumaan, Punkalaitumentielle saakka (mt 232).

Tien leventämisen lisäksi suunniteltuihin töihin sisältyy tien reunaympäristön pehmentämistä, vähäisiä yksityisteiden liittymäjärjestelyjä, riista-aidan rakentamista ja pohjavesisuojausta.

Hankkeen tie- ja rakennussuunnitelma ovat valmiita.

– Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke voidaan toteuttaa vaikka heti, sanoo liikennejärjestelmäasiantuntija Jukka Peura Väylävirastosta.

Vuosittain päivitettävässä investointiohjelmassa on kyse Väyläviraston ehdotuksesta lähivuosien tärkeimmiksi liikennehankkeiksi.

Ohjelmassa ovat mukana ne hankkeet, joista ei ole vielä rahoituspäätöstä. Investointiohjelman kehittämishankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta päättää eduskunta.

Kakkostiellä eritasoliittymän ja Punkalaitumentien välisen osuuden parantamisen arvioidaan maksavan noin kahdeksan miljoonaa euroa.

– Aikataulu ja asian eteneminen riippuvat hallituksen ja eduskunnan päätöksistä, Väyläviraston osastonjohtaja Anna Saarlo kertoo ja huomauttaa, että valtion budjetissa on myönnetty jo 700 000 euroa hanketta varten.

Peura sanoo, että kyseisestä summasta osa käytettiin kohteen suunnitteluun. Hänen mukaansa toteutus on järkevää vasta koko hankkeen yhteydessä, koska mielekästä osakokonaisuutta ei ole pystytty erottamaan erikseen toteutettavaksi.

Investointiohjelman perusteella osuuden suurimpia puutteita ovat pohjavesisuojausten ja riista-aidan puuttuminen sekä puutteelliset liittymäjärjestelyt. Tien reunaympäristöä pidetään vaarallisena, koska luiskat ovat osin jyrkät ja puusto lähellä ajoradan reunaa. Henkilövahinko-onnettomuuksien riski on noin puolitoistakertainen ja tiheys yli kaksinkertainen verrattuna valtateiden keskiarvoon.

Viime vuonna keskimääräinen vuorokausiliikenne oli osuudella noin 3 400 ajoneuvoa, joista raskasta liikennettä oli lähes 20 prosenttia. Investointiohjelman mukaan suuri raskaan liikenteen osuus ja heikot ohittamismahdollisuudet heikentävät liikenteen sujuvuutta.

Kakkostien ja Ysitien eritasoliittymän varsinaiset liittymäjärjestelyt eivät sisälly Väyläviraston vuosien 2023–2030 investointiohjelmaan, mutta ne on nostettu esiin ohjelman lausunnoissa.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa, että valtateiden eritasoliittymässä olisi tulevaisuudessa neliapilaliittymä, joka sisältäisi ainoastaan oikealle kääntymisiä. Tämä edellyttää esimerkiksi ramppien rakentamista.

Kaksi vuotta sitten valmistuneen aluevaraussuunnitelman pohjalta Peura arvioi eritasoliittymän säilyvän ennallaan lähivuosina, koska nopeille liikenteellisille muutoksille ei nähdä tarvetta.