Ysitietä päällystettiin Koskenrannan alueella, Metsämaalla viime kesänä. Alueelle on suunniteltu ohituskaistapareja. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAAN SEUTU Ysitielle Auran ja Humppilan välille suunnitellut ohituskaistaparit eivät sisälly Väyläviraston päivitettyyn investointiohjelmaan vuosille 2023–2030.

Osuudelle suunnitellaan kolmea ohituskaistaparia, joista kaksi osuu Loimaan alueelle. Loimaata koskevat ohituskaistaparit sijoittuvat Pöytyän Kumilan ja Mellilän välille sekä Metsämaan suunnalla Koskenrannan ja Rantalankulman välille (LL 14.4.).

Keskikaiteellisten ohituskaistaparien tarkoituksena on parantaa Ysitien liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Ohituskaistaosuuksille on myös suunniteltu riista-aidat.

Ysitien nelikaistaistaminen Liedon ja Auran välillä on puolestaan Väyläviraston ehdotuksen mukaan hanke, joka ei vielä sisälly investointiohjelmaan, mutta joka on mahdollisesti nostettavissa ohjelmaan tulevien vuosien päivityksissä.

Tiesuunnitelma on valmis, ja toteutusvalmius on arviolta vuonna 2024. Hankkeen kustannusarvio on lähes 60 miljoonaa euroa.

Nykyisin osuus on leveäkaistatietä, jonka merkittävimmät puutteet liittyvät liikenneturvallisuuteen ja tien laatuun.

Väylävirasto päivittää investointiohjelmaansa vuosittain, ja siihen on listattu lähivuosien tärkeimmät liikennehankkeet. Eduskunta päättää niiden rahoituksesta ja toteutuksesta.