Hämeentien varteen kaavoitetaan uusi kevyen liikenteen reitti

0
Kaava-alueen luoteisnurkassa eli Loimaan keskustan suunnassa kyltti kertoo, että vanha maantien pohja on suljettu. Tie johtaa tehdasalueelle. Aikaisemmin jalankulkijat ja pyöräilijät hyödynsivät kyseistä tietä.

LOIMAA Loimaan kaupunki laajentaa asemakaava-aluetta Ypäjän ja Forssaan suuntaan johtavan Hämeentien varressa, sen pohjoispuolella.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta merkittävänä muutoksena on se, että kaavassa osoitetaan uusi vajaan kilometrin mittainen kevyen liikenteen reitti Hämeentien varteen ja sen tuntumaan.

Samalla alueella sijaitseva yritystoiminta saatetaan asemakaavan piiriin, ja Hämeentien ja Loimijoen väliselle alueelle muodostetaan teollisuusrakennusten korttelialue. Tämän katsotaan palvelevan alueella toimivien yritysten mahdollisia laajenemistarpeita. Alueella sijaitsee luonnonkivimyymälä ja lemmikkieläinten ruokien tuotantolaitos.

Kaupungin kaavoittaja Arttu Salonen perustelee kevyen liikenteen reitin kaavoittamista liikenneturvallisuuden parantamisella. Hän huomauttaa, että kyseisellä kohdalla kevyt liikenne joutuu kulkemaan Hämeentien vartta pitkin.

– Ja Hämeentiellä kulkee muun muassa raskasta liikennettä.

Kaavaselostuksen mukaan Hämeentie eli seututie 213 toimii merkittävänä väylänä Loimaan ja Forssan väliselle liikenteelle ja sen keskimääräinen liikennemäärä on vajaat 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kaavoitettavan alueen ulkopuolella jalankulkijat ja pyöräilijät pystyvät hyödyntämään keskustan suunnassa Hakalanraittia ja Ypäjän suunnassa Vanhaa Hämeentietä.

Tarve kevyen liikenteen reitille nousi esille viitisen vuotta sitten, kun Hämeentien tuntumassa kulkeva pätkä Vanhaa Hämeentietä suljettiin turvallisuussyistä yleiseltä liikenteeltä noin kilometrin mittaiselta matkalta, sillä alueella toimiva yritys oli laajentamassa (LL 8.8.2017). Sen jälkeen muun muassa Kauhanojan kyläyhdistyksestä ja koulun vanhempainyhdistyksestä on lähestytty kaupunkia ja toivottu uutta ja korvaavaa pyörätietä (LL 19.10.2017 ja 26.7.2018).

Salonen ei osaa toistaiseksi sanoa sitä, milloin kevyen liikenteen väylä voidaan rakentaa. Hän kertoo toteutuksen vaativan kaupungin yhteistyötä muun muassa Hämeentietä hallinnoivan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa. Hänen mukaansa niin Ely kuin alueella toimivat yritykset suhtautuvat myönteisesti kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen.

Kaava on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväksyttyä tämän vuoden aikana. Salonen kertoo, että sen jälkeen Ely-keskuksen ja kaupungin on neuvoteltava muun muassa väylän suunnittelusta ja rahoituksesta.

Esimerkiksi kustannusarviota väylän toteuttamisesta ei ole olemassa. Hän toivoo, että valtio saadaan mukaan rahoittamaan kevyen liikenteen väylän rakentamista.

Hämeentien varren kaavaa maanantaina käsitellyt kaupunginhallitus päätti, että asemakaavan ehdotus asetetaan nähtäville. Kaava-alue on kymmenisen hehtaaria.

Varsinaisella kaava-alueella ei ole asuinrakennuksia, sen sijaan sen välittömässä läheisyydessä on. Kaavoitettavalle alueelle ei osoiteta asuinrakentamista eikä esimerkiksi rantatontteja Loimijoen kupeeseen. Loimijoen rantavyöhyke jätetään rakentamiselta vapaaksi alueeksi.