Köyhät maat auttavat rikkaiden maiden talouskasvua

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Talousjärjestelmämme ei toimi niin kuin pitäisi, tuskin tuleekaan toimimaan, mutta kirjoittamalla voi yrittää maailmaa paremmaksi.

Meillä on järjestelmä, joka voi kattaa moninkertaisesti koko ihmiskunnan tarpeet, mutta silti puolet ihmisistä ei saa edes kaikkein välttämättömimpiä tarpeitaan tyydytettyä.
Lisäksi talousjärjestelmämme perustuu jatkuvaan tuotannon ja kulutuksen lisäämiseen, ei yhteiskunnan tarpeita varten, vaan yritysten voittojen maksimointia varten. Tällainen järjestelmä aiheuttaa tuhoa ympäristölleen.

Päättäjät keskittyvät talouskasvuun siksi, että he ovat suurelta osin niiden ihmisten vallassa, jotka ovat kasvun pääasiallisia hyötyjiä. Myös sillä on osuutensa, että poliitikot tietävät taloutemme olevan kasvusta riippuvaisia.

Useat globaalin etelän maat ovat yhä kestävällä tasolla. Ongelmana vaan on se, että iso osa globaalin etelän voimavaroista käytetään rikkaiden maiden palvelemiseen. Jos ajattelee kaikkea sitä työvoimaa, maata ja voimavaroja, joita voidaan käyttää. Ne voitaisiin paremmin käyttää ravitsevan ruuan kasvattamiseen.

Pitäisikö globaalin pohjoisen sitten laskea elintasoaan? Riippuu vähän siitä, mitä elintasolla tarkoitetaan. Rikkaissa maissa voimavarojen käyttö on suurta, mutta niissä on myös köyhyyttä. Meidän olisi siirryttävä järjestelmään, joka keskittyy ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen julkisilla palveluilla ja samalla vähentää liiallista voimavarojen käyttöä. Löytyy näyttöä siitä, että tällainen talous parantaisi hyvinvointia.
Mitä tulee maiden väliseen epätasa-arvoon, niin korkean tulotason maiden tulee vähentää voimavarojensa käyttöä, kun taas alhaisemman tulotason maiden tulisi ottaa voimavaroja takaisin saavuttaakseen kehitystavoitteensa.

Yksi ongelma globaalissa maailmassa on myös se, että ymmärtävätkö ihmiset tarpeeksi hyvin etelän ja pohjoisen välistä kuilua?

Selvää lienee etteivät ymmärrä, kun hallitseva uskomus on, että köyhät maat vaan ovat jäljessä. Ihmiset myös uskovat, että rikkaat maat antavat hyväntahtoisesti apua köyhille maille. Kumpikaan näistä ei ole totta. Köyhät maat eivät ole alikehittyneitä, niitä vaan hyväksikäytetään liikaa. Kylmä totuus on se, että köyhät maat joissa ei talouskasvusta juuri tietoa ole, auttavat rikkaita maita talouskasvussa.

Taisto Levo
Alastaro