Uudet työpaikat edellyttävät ripeitä toimia asumisen edistämisessä

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

LOIMAALLE tarvitaan tekijöitä ja osaajia, kun yritykset parhaillaan investoivat. Myös hyvinvointialue tarvitsee lisää hoitoalan henkilöstöä. Sairaalaan kolmas vuodeosasto, uusi ikäihmisten asumispalveluyksikkö ja uusi lastensuojeluyksikkö pitää saada käyttöön.

Polttoaineiden hinta on noussut ja bensa on kallista. Asuntoja tarvitaan läheltä työpaikkoja, kun tekijöistä kilpaillaan. Erilaisia uusia asumisen vaihtoehtoja tulee olla käytettävissä koko Loimaan alueella.

Loimaan vuokra-asunnot oy:llä ei ole enää juurikaan vapaita asuntoja keskustassa eikä Alastarolla. Valtuusto edellytti uuden vuokrarivitalon rakentamisen selvittämistä jo pari vuotta sitten. Tonttikin on valmiina. Uudet vuokrarivitaloasunnot olisivat hyvällä paikalla toimivia ”laskeutumisalustoja” Loimaalle töihin tuleville.

Kaupunginvaltuuston viime kokouksessa tehtiin lähes kaikkien valtuutettujen allekirjoittamina kaksi aloitetta, joissa esitettiin lisää resursseja Loimaan markkinointiin ja Hirvikoskella sijaitsevan entisen kunnantalon selvittämistä asumiskäyttöön. Jo aiemmin muutostyöryhmässä ja elinvoimatoimikunnan järjestämässä seminaarissa asumisen edistämisen asiaa yritimme vauhdittaa.
Hyvä strategia ja asumisen teemavuosi eivät johda mihinkään ilman konkreettisia toimia. Loimaa on panostanut asumisen edistämiseen liian vähän.

Lisää resursseja tarvitaan sekä teknisiin toimintoihin että asumisen edistämiseen ja markkinointiin. Loimaan vuokra-asunnot oy:tä voisi myös tarvittaessa pääomittaa kuten aiemminkin on tehty.

Asumisen edistämiseen saadaan lisää tehoa, kun kylät ja asuinalueet saadaan mukaan toimijoina. Virttaa näyttää jo esimerkkiä. Myös yritykset ovat valmiina olemaan positiivisesti mukana.

Nahinlahti on esimerkki vetovoimaisesta asumisen edistämisestä. Mäenpään jokirantatontit saataneen käyttöön valituksen käsittelyn jälkeen. Vetovoimaisia ja alueen vahvuuksille rakentuvia asumisen alueita löytyy. Jokirantamaisemat ovat kauneimmillaan Alastarolla. Vuokrarivitalo varmasti löytäisi asujansa.

Viihtyvyyteen pitää panostaa ja päiväkotien olla vetovoimaisia. Loimaalla on hyvin varaa investoida asumisen edistämiseen nyt vahvasti, mutta panostamatta ei ole varaa olla. Konkretiaa tarvitaan nyt ripeästi!

Olavi Ala-Nissilä
Valtuuston 1. vpj (kesk.)
Jari Välimäki
Hyvinvointilautakunnan pj (kesk.)