Kartanomäkeen tulee yli 30 tontin asuinalue

0
Uusi asuinalue tulee vanhan nahkatehtaan läheisyyteen alueelle, joka on nykyisin peltomaata. Kaava muuttaa myös alueen liikennejärjestelyitä, sillä uudelle asuinalueelle ja Moisionpellolle tehtäisiin uusi katuyhteys Juvantieltä. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupunki kaavoittaa uutta asuinaluetta Kartanomäkeen, lähelle nahkatehtaan vanhaa tehdasmiljöötä.

Kaavaluonnoksen perusteella alueelle osoitettaisiin 29 omakotitonttia, kolme rivitalotonttia, kolme asuinpientalojen tonttia sekä yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti. Asuinpientalojen tontit soveltuvat esimerkiksi rivitalojen paikoiksi.

Kaavoitettavien omakotitonttien koko on 1 100–2 300 neliötä.

Alueelle rakennettaisiin uusi katuyhteys Juvantieltä siten, että se yhdistyisi Moisionpellon asuinalueelle johtavalle Moisionkadulle. Uusi liittymä parantaisi alueen liikenneturvallisuutta.

Lisäksi kaupunki selvittää kaavatyön yhteydessä kevyen liikenteen yhteyksien toteutuskelpoisuutta. Yksi yhteyksistä kulkisi suoraan uuden asuinalueen läpi Juvan kuntoradalle.

Toinen noin puolen kilometrin mittainen kevyen liikenteen yhteys kulkisi puolestaan luonnonsuojelualueella Loimijoen rannan tuntumassa, Juvantien pohjoispuolella. Se palvelisi virkistyskäyttöä ja liikenneturvallisuutta. Toissijaisena vaihtoehtona on tuoda reitti osittain Juvantien eteläpuolelle.

Uusi asuinalue sijaitsee Juvantien eteläpuolella, ja se on pääosin tasaista peltoa. Suunnittelualue on kaikkinensa noin 18 hehtaaria.

Alue sijaitsee Kartanomäen kaupunginosassa, mutta kaavatyö on nimetty Juvanportin alueen asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi. Nimi juontaa muun muassa siihen, että alueen jälkeen alkaa Juvan kaupunginosa ja aluetta halkoo Juvantie.

Kaupungin kaavoittaja Arttu Salonen perustelee uuden asuinalueen kaavoittamista sillä, ettei kaupungin keskustassa ole paljoa eikä monipuolisesti tarjolla omakotitontteja, jotka sijaitsisivat lähellä palveluita.

– Esimerkiksi Moisionpellon asuinalueelta on enää pari tonttia myymättä ja Nahinlahden asuinalueelta muutama.

Uuden asuinalueen kaavoituksella kaupungin on tarkoitus saada tonttivarantoa noin kymmenen vuoden tarpeisiin.

Kaavatyö on tarkoitus saada valmiiksi ensi talven aikana. Salonen arvioi, että parhaimmillaan tontit voivat tulla varattaviksi ja myyntiin ensi vuoden aikana.

Liikennejärjestelyiden osalta kaavaan varataan mahdollisuus pienkiertoliittymän toteuttamiselle. Kiertoliittymälle on varattu tilaa Juvantien eteläpuolelle. Toteutusvaiheessa ratkaistaan, lähdetäänkö kiertoliittymää rakentamaan.

Juvan kuntoradan lähelle on osoitettu pieni asuntovaunualue lyhytaikaiseen käyttöön sekä palstaviljelyalue kuntalaisia varten. Suunniteltu kevyen liikenteen väylä palvelisi myös näitä alueita.

 

Alueen liikennejärjestelyt kiinnostivat yleisöä

LOIMAA Kaupunki järjesti kaavaluonnoksen esittelytilaisuuden tiistai-iltana Vesikoskitalossa. Paikalle oli saapunut harvalukuinen mutta puhelias yleisö, jota kiinnostivat erityisesti liikennejärjestelyt.

Yleisön puolelta kysyttiin muun muassa siitä, voidaanko Juvantiellä kulkevaa raskasta liikennettä rajoittaa, sillä monet Juvantien varrella sijaitsevat talot ovat lähes kiinni tiessä.

Kaavoittaja Arttu Salonen kertoi, että Juvantie on osoitettu kokoojakaduksi eikä sille ole toistaiseksi vaihtoehtoista reittiä. Hänen mukaansa Juvanportin kaavalla ei pystytä vaikuttamaan kyseiseen liikennekysymykseen.

Yleisöstä muistutettiin aiemmasta yleiskaavasta, jossa Ysitien eteläiseltä ylikulkusillalta on linjattu yhteys suoraan Hirvikoskelle. Toteutuessaan tämä eräänlainen ohikulkutie vähentäisi liikennettä Juvantiellä.

Myös kevyen liikenteen yhteyksiä pidettiin tärkeinä. Yleisöstä toivottiin, että suunnitellut kevyen liikenteen reitit rakennetaan ennen kuntoon kuin asuinalueelta aletaan myydä asuintontteja ja Juvantien liikennemäärä kasvaa.

Salonen huomautti, että pääosa asuinalueen liikenteestä suuntautuu itään Juvantiellä eli keskustaan päin eikä länteen Hirvikosken suuntaan.

Uudelle asuinalueelle varattu pienkiertoliittymän paikka noteerattiin myös yleisöstä ja pohdittiin, saataisiinko siitä ensimmäinen kiertoliittymä Loimaalle.

Yleisön puolelta arvioitiin, että kaavasta tulee hyvä ja toivottiin, että asunnot menevät kaupaksi ja Loimaalle saadaan uusia asukkaita.

Myös Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen oli innoissaan kaava-alueesta, jonka hän luonnehti sijaitsevan hienolla paikalla tehdasmiljöön ja liikuntapaikkojen vieressä.

Kaavasta kiinnostuneet voivat jättää siitä mielipiteitä Loimaan kaupungille lokakuun 10. päivään mennessä.