Laajan varastokentän suojavallit täytetään valtavalla määrällä renkaita

0
Kanteenmaan varastokentän työpäällikkö Henna Välikangas kertoo, että renkaiden käyttö nopeuttaa suojavallien rakentamista ja vähentää rekkarallia siihen verrattuna, että valleja täytettäisiin esimerkiksi betonimurskeella tai tuhkalla.

PUNKALAIDUN Rakennusliike GRK Infra oyj on aloittanut varastokentän rakennustyöt Kanteenmaassa. Valtatie 2:n läheisyyteen sijoittuva hanke on herättänyt huomiota, koska paikalle on tuotu näyttävä määrä kierrätettyjä renkaita.

Työmaapäällikkö Henna Välikangas ymmärtää paikallisten ihmisten kiinnostuksen.

– Renkaita laitetaan kentän pohjalle ja sen ympärille tuleviin suojavalleihin. Näkyviin ne eivät jää. Renkaat maisemoidaan puhtaalla maalla, ja valleille istutetaan aikanaan nurmi.

Suojavallien tarkoituksena on vaimentaa kentältä kantautuvaa melua, estää pölyä leviämästä ja parantaa varastokentän aiheuttamaa maisemahaittaa.

GRK Infra on vuokrannut varastokenttää varten viiden hehtaarin maa-alan Punkalaitumen kunnalta. Kierrätyskenttä on osa Kanteenmaan kiertotalousklusteria, jonka tarkoituksena on mahdollistaa materiaalien kierto. Kokonaisuuteen sisältyvät kiertotalouden lisäksi biokaasu ja tuulivoima. Klusterissa on mukana useita yrityksiä.

Välikangas kertoo, että klusterin toimijoiden yhteistyö ja tulevat tarpeet olivat merkittäviä syitä siihen, miksi Kanteenmaan varastokenttä rakennetaan.

– Sijainti valtatie 2:n varrella on muutenkin hyvä.

Työmaapäällikön mukaan kentän rakentamiseen on varattu 2–3 vuotta. Tänä vuonna pystytetään suojavallit.

– Rakentamisella ei ole tällä hetkellä kiire. Meillä ei ole vielä täyttä varmuutta, mitä kentällä tulevaisuudessa varastoidaan ja käsitellään. Jos tarve tulee, aikataulua voidaan jouduttaa, ja jos tarvitsemme lisää kentän rakentamiseen tai käyttöön liittyviä lupia, niitä haetaan.

GRK INFRA tunnetaan muun muassa kierrätysmateriaalien hyötykäytöstä ja jalostamisesta. Yritys haki Kanteenmaan varastokentälle ympäristölupaa Sastamalan seudulliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta pari vuotta sitten, mutta perui hakemuksensa myöhemmin.

Nyt kenttää rakennetaan Punkalaitumen kunnan myöntämällä toimenpideluvalla. Hankkeesta on jätetty Ely-keskukselle lain mukainen ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa.

Pirkanmaan Ely-keskuksen ylitarkastaja Emmi Pajunen vahvistaa, että hanke on hänelle tuttu.

Ylitarkastaja kertoo, että maarakentamisessa yleisimmin hyödynnetyt jätteet ovat betonimurske ja tuhka. Kierrätetyt renkaat löytyvät sallittujen jätteiden listalta.

– Teemme ilmoitettuihin kohteisiin pistotarkastuksia. Punkalaitumelle tuleva varastokenttä on sen verran iso ja renkaiden käyttö varsinkin suojavalleissa vielä niin harvinaista, että olemme jo päättäneet tarkastaa kyseisen kentän.

Asetukset määrittävät, että varastokentän renkailla täytetty suojavalli saa olla korkeintaan viisi metriä korkea. Kentän pohjalla rengaskerros ei saa olla 1,5 metriä paksumpi.