Loimaalaiset käyttäisivät paikallisjunaa

0
Juna ei ole pysähtynyt Mellilään sitten vuoden 1990. Mellilän entisellä rautatieasemalla on nykyään muuta toimintaa. LL-arkisto / Pasi Salo

JOUKKOLIIKENNE Yli 71 prosenttia loimaalaisista käyttäisi paikallisjunaa erittäin todennäköisesti. Tämä käy ilmi Valonian ja Varsinais-Suomen liiton kesäkuussa toteuttamasta verkkokyselystä. Sillä kartoitettiin varsinaissuomalaisten kiinnostusta paikallisjuniin.

Kyselyyn vastasi 512 loimaalaista. Saviseutulaisia suopeammin paikallisjuniin suhtautuivat vain paimiolaiset ja auralaiset.

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista oli aikuisia. Ahkerin vastaajaryhmä oli 36–45-vuotiaat. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoi myös, että heidän taloudessaan on käytössä vähintään yksi auto.

LOIMAAN rautatieasemaa arvioi käyttävänsä paikallisjunaliikenteeseen 1164 kyselyyn vastannutta. Mellilän aseman potentiaalisiksi käyttäjiksi ilmoittautui 382 henkilöä. Turun ja Loimaan välisellä rataosalla korostuivat Aura 809 vastauksella ja Kyrö 536 maininnalla.

Kyselyyn vastanneet olivat melko yksimielisiä, että paikallisjuna-asemalta pitää löytyä katos matkustajille. Sisätilan käyttömahdollisuutta piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä kolmannes vastanneista. Paikallisjuniin kaivattiin kuulutuksia, vessaa sekä pistorasiaa tai USB-porttia.

Mielikuvissa paikallisjunaa pidettiin miellyttävänä ja nykyaikaisena liikennemuotona. Paikallisjunaliikenteen luotettavuudesta, käytännöllisyydestä sekä helppoudesta vastaajat eivät olleet yksimielisiä. Myös paikallisjunien tarpeellisuus kyseenalaistettiin.

VARSINAIS-SUOMESSA on puhuttu viime vuosina paikallisjunien paluusta kolmelle rataosalle. Yksi niistä on Turun ja Loimaan väli. Sillä henkilöliikenne on tällä hetkellä kaukoliikennettä, joka ei pysähdy väliasemilla.

Turun ja Loimaan rataosan seisakkeista pääosa lakkautettiin 1970- ja 1980-luvuilla. Varsinainen paikallisjunaliikenne päättyi vuonna 1983. Tämän jälkeen pysähdykset jatkuivat harvoina Räntämäessä ja Mellilässä kesään 1990 sekä Liedossa, Aurassa ja Kyrössä kesään 1991 asti. Väliasemia ja niiden laitureita ei enää ole.

Mikäli paikallisjunat Turun ja Loimaan välille palaavat, yhdeksi uudeksi asemapaikaksi on suunniteltu Loimaan Mellilää. Paikallisjunat pysähtyisivät myös Kyrössä, Aurassa, Liedossa sekä Turun Maariassa ja Kärsämäessä.