Loimaalla aletaan selvittää uutta liikuntahallia ja sen tarvetta

0
Uuden liikuntahallin paikkaa ryhdytään tutkimaan Keskuskoulun välittömään läheisyyteen.

LOIMAAN kaupunki on jättänyt uuden liikuntahallin rakentamista koskevan rahoitussuunnitelmailmoituksen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, jotta kaupunki pystyisi tarvittaessa aikanaan hakemaan valtionavustusta sen rakentamiseen.
Ilmoituksesta selviää, että liikuntahallin rakentamista ajoitetaan vuosille 2024–2025 siten, että rakentaminen voisi käynnistyä vuoden 2024 keväällä.
Rakentamisen alustava kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa. Investoinnin laajuus ja kustannusarvio tarkentuvat suunnittelun edetessä.
Investointia perustellaan muun muassa sillä, etteivät kaupungin liikuntatilat vastaa riittävästi tämänhetkisiin tarpeisiin.

Kaupungin rahoitussuunnitelmailmoitus liikuntapaikkarakentamisesta on jätetty aluehallintovirastoon jo viime vuoden lopulla. Elokuussa kokoontunut Lounais-Suomen alueellinen liikuntaneuvosto on antanut lausunnon rahoitussuunnitelmaesityksestä.
Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston puheenjohtaja ja liikuntakasvatuksen professori, auralainen Pasi Koski kertoo, että Loimaan rahoitussuunnitelmailmoitus on tässä vaiheessa pelissä mukana.
– Hanke on mukana Lounais-Suomen aluehallintoviraston esityksessä opetus- ja kulttuuriministeriölle hankkeista liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023–2026.
Aiempien vuosien hakuohjeiden mukaisesti myönnettävä valtionavustus voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen arvonlisäverottomasta kustannusarviosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 750 000 euroa.
Koski muistuttaa, että kyse on tämänhetkisestä tilanteesta, ja valtionavustuksen saamiseen vaikuttaa avustusedellytysten täyttymisen lisäksi muun muassa se, kuinka paljon määrärahaa eduskunta hyväksyy kulloisenkin vuoden budjetissa liikuntapaikkojen rakentamiseen.

Vuodesta 2001 Lounais-Suomen alueellisessa liikuntaneuvostossa on ollut jäsenenä loimaalainen Arto Savonen, joka pitää Keskuskoulun yhteyteen kaavailtua uutta liikuntahallia Loimaan tulevien vuosien kärkihankkeena ja sen tarvetta ilmeisenä.
– Sisäliikuntatiloista on huutava pula, hän perustelee ja sanoo, että tilanne on erityisen pulmallinen harrastusliikunnan osalta, koska nykyinen liikuntahalli on pitkälle varattu seurojen ja koulujen käyttöön.
Savonen on huolissaan liikuntahallin valmistelutilanteesta. Jotta valtion rahaa voitaisiin saada vuodelle 2024, hänen mukaansa kaupungin on tehtävä päätökset tarvittavine suunnitelmineen ja rakennuslupineen viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä. Tai sitten hanketta siirretään suosiolla esimerkiksi vuodella eteenpäin.
– Vinkkinä voin sanoa, että Loimaalla pitäisi ruveta nyt oikeasti töihin, lopettaa höpinät, tehdä päätöksiä, hankkia suunnitelmat ja laittaa luvat kuntoon.
Hänen mukaansa muutoin vaarana on, että valtionosuusrahaa jää saamatta, kuten kävi pesäpallokentän saneerauksessa.

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunta käsitteli ensi vuoden ja myöhempien suunnitelmavuosien investointeja tällä viikolla.
Kaupungin investointiohjelmaan ei ole toistaiseksi varattu erillistä määrärahaa uuden liikuntahallin rakentamista varten. Elinympäristölautakunnan budjettiesityksessä investoinneista löytyy maininta, jonka mukaan liikuntahallista laaditaan tarveselvitys ja hankesuunnitelma ensi vuonna.
Elinympäristölautakunnan puheenjohtaja Juho Pietilä (kesk.) kertoo, että liikuntahalli herätti kysymyksiä myös lautakunnassa ja siitä oli epätietoisuutta lautakunnan jäsenten keskuudessa.
Loimaan tekninen johtaja Antti Korte sanoo, että kyse on toistaiseksi kaupungin sivistystoimen hankkeesta. Hän on tietoinen siitä, etteivät kriteerit vielä täyty valtionavustuksen hakemiseen, koska hanketta ei ole suunniteltu riittävän pitkälle. Hänen mukaansa kaupungin ideana oli kuitenkin jättää rahoitussuunnitelmailmoitus, jotta hanke saadaan aluehallintoviraston tietoisuuteen.
Ainakin vielä tässä vaiheessa Pietilä suhtautuu varauksellisesti uuden liikuntahallin rakentamiseen. Hän huomauttaa, että kaupungilla on jo nyt iso määrä liikuntapaikkoja huolehdittavana.