Loimaan seurakunta: pieni veronalennus ensi vuonna

0
LL Arkisto

LOIMAAN seurakunnan kirkkoneuvosto esittää seurakunnan ensi vuoden veroprosentiksi 1,55. Verotus höllenisi hieman, sillä tänä vuonna seurakunnan verovelvollisia on verotettu 1,6 prosentilla.

0,05 prosenttiyksikköä on pienin mahdollinen alennus. Asiasta päättää kirkkovaltuusto.

Linjaus on osa suurempaa verouudistusta, joka liittyy hyvinvointialueen toiminnan rahoittamiseen siirrettäessä kuntien verotuloja valtiolle. Tavoitteena on uudistaa verorakenteita niin, että muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä. Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntia toimimaan verolinjauksissaan samoin niin, että vaikutus jää neutraaliksi.

Loimaan seurakunta on tehnyt ylijäämäiset tilinpäätökset vuosina 2020 ja 2021. Seurakunnan jäsenmäärä oli tämän vuoden kesäkuun lopussa 12 324. Samaan ajankohtaan mennessä verotulokertymässä oli kasvua 90 000 euroa.