LUKIJOILTA Miksi Loimaalla ei ole tuulivoimaa?

0
Kuvituskuva. LL Arkisto/TS

Kysymys esitettiin Loimaan Lehdessä 10.9.2022. Vastauksena seuraava. Varsinais-Suomen liitto lähti selvittämään tuulivoimaloiden sijoittamisen edellytyksiä jo vuonna 2010. Koko maakuntaan laadittiin selvitys, joka valmistui seuraavana vuonna. Loimaan kohdalla mahdollisuudet todettiin asutuksen tiheyden takia rajallisiksi. Lisäksi muutoin soveltuvin alue kaupungin länsiosassa Virttaalla rajautui pois puolustusvoimien maantietukikohdan suoja-alueen takia.

Kaikkien maakuntien tilanteesta V-S liiton Aleksi Klapp laati selvityksen, joka valmistui 2012. Se on julkaistu YM Raportteja sarjassa 19/2012 ”Yhteenveto maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksistä”. Ympäristöministeriö hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntakaavan tuulivoimavaihemaakuntakaavan 9.9.2014.

Loimaan kaupunki laati tuolloin työn alla olleen keskeisten alueiden osayleiskaavatyön yhteydessä selvityksen Kirveskallion alueen edellytyksistä. Tähän saatiin jopa ympäristöministeriön avustus 9 000 euroa. Selvitysten pohjalta osayleiskaavaan tuli Kirveskalliolle merkintä tuulivoiman selvitysalueesta. Alueen asemakaavaa muutettiin 2018, mutta tuulivoima-asiaa ei katsottu olevan syytä ottaa mukaan, kyse olisi voinut olla yhdestä myllystä.

Maakunnallisen selvityksen pohjalta NWE Sales Oy lähti selvittämään kahta 3–4 myllyn hanketta. Toinen oli Nihtimäen hanke Kauhanojan eteläpuolelle ja toinen Jaukkurinkulma/Viipurin tila Metsämaalla Ypäjän rajan läheisyydessä. Yhtiö jätti aika pian kesken Nihtimäen hankkeen.

Toinen hanke oli kaavailtu kaupungin omistamalle Viipurin tilalle. Yhtiö halusi edetä poikkeamismenettelyn avulla. Ympäristölautakunta myönsi luvan 26.2.2014. Päätöksestä valitettiin ja Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksen 30.6.2015. Hallinto-oikeus katsoi, että asia on ratkaistava osaleiskaavan laatimismenettelyä käyttäen. Näin, koska Ypäjän ja Jokioisten puolella 2 km tätä aluetta oli näin toimittu. Yhtiö jätti asian tähän.

Kolmas hanke oli Eolus vind Oy:n hanke Alastarolle, jota vietiin eteenpäin tuulivoimaosayleiskaavana. Hankkeessa oli kaavailtu 8–10 myllyä. Kaavoitus aloitettiin marraskuussa 2014. Hanke jakoi heti mielipiteitä ja varsinkin Alastarolla sitä vastustettiin. Hanke keskeytettiin 2015, kun edellämainitun ohella kävi selväksi, että ilmeisimmin kaupunginvaltuuston enemmistö ei tulisi osayleiskaavaa hyväksymään.

Tässä edellä vastaus kysymykseen. Nyttemmin näyttää aurinkovoimapuistojen selvittäminen tulleen esille. Toinen kohdealue on juuri Viipurin tila. Ehkä näistä jompikumpi voi edetä toteutukseen saakka.

Matti Tunkkari
Kehittämisjohtaja 2009–2021