Mökköisten sillan tiesuunnitelmaa esitellään yleisölle ensi viikolla

0
Mökköisten silta on huonokuntoinen ja siksi painorajoitettu. Silta aiotaan korvata uudella betonirakenteisella, päätöstä toteutuksen aikataulusta ei vielä ole. Kuva LL arkisto/Pasi Salo.

LOIMAA Varsinais-Suomen Ely-keskus laatii tiesuunnitelmaa Loimaan kaupunkiin Mökköisten sillan kohdalle maantielle 12603. Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Suunnittelualue sijaitsee Ylhäisen ja Mökköisen välisellä maantiellä, noin 12 kilometriä Loimaan keskustasta luoteeseen ja Alastarolta etelään Niinijoen kohdalla. Huonokuntoinen painorajoitettu vesistösilta korvataan betonirakenteisella sillalla, joka tulee nykyiselle paikalleen. Rakentamisvaiheen liikenne hoidetaan työmaan ohi nykyistä maantieverkkoa myöten Haaroisen ja Hurskalan kautta.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2022. Varsinais-Suomen Ely-keskus asettaa suunnitelman nähtäville tietoverkossaan vähintään 30 päivän ajaksi ja kuuluttaa nähtävillä olosta.

Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. Ely-keskus myös hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot. Suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten, Ely-keskus toteaa tiedotteessaan.

Hankkeen rakennussuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Kustannusarvio on 600 000–800 000 euroa. Hankeen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä päätöstä. Luonnosta esitellään keskiviikkona 14. syyskuuta kello 17 Alastaron entisen kunnantalon valtuustosalissa.