Seurakunnan huomio alijäämän estämiseen

0
Kuvituskuva/LL arkisto

LOIMAA Tarkkaavaisuutta ja tasapainottamista taloudenpitoon, karsintaa käyttömenoihin. Siinä tiiviisti Loimaan seurakunnan kirkkoneuvoston vahvistama ohjeistus tulevien vuosien talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Seurakunnan kaksi viimeisintä tilinpäätöstä olivat ylijäämäisiä, sitä edelliset kaksi alijäämäisiä. Tämän vuoden verotulokertymän kehitys näyttää hyvältä, mutta talouden tasapainottamista aiotaan jatkaa. Seurakunta on valinnut päätavoitteekseen muuttaa toimintakulttuuriaan niin, että säästöt riittävät jatkossa estämään alijäämäiset tilinpäätökset.

Henkilöstömenoihin varataan tarvittava kasvunvara, mutta vapautuvien virkojen täyttämistä harkitaan tarkkaan, niin myös sijaisten palkkaamista. Seurakunnan työalojen yhteistyötä pidetään tärkeänä. Työalojen tavoitteissa tulee lisäksi näkyä, miten seurakuntalaisia osallistetaan toimintaan jo suunnittelukaudella. Tulevista investoinneista edellytetään vähintään kolmen vuoden päähän ulottuvaa suunnitelmaa.

Toiminta- ja talousarvioesitysten laatimiseen on aikaa syyskuun loppuun.