Ypäjällä esitettiin osallistumista sateenkaariliputukseen

0
Eija Salmi esitti valtuustossa SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden valtuustoaloitteen pride-liputuksesta.

YPÄJÄ SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden valtuutetut ehdottavat, että Ypäjän kunta osallistuu jatkossa sateenkaariliputukseen sekä pride-viikon että pride-tapahtuman päivinä.
Aloitteen esitti valtuustossa valtuutettu Eija Salmi (sd.), jonka mukaan pride-liputuksella kunta viestisi niin kuntalaisille kuin ulospäin, että kunnassa tahdotaan tehdä työtä priden perustana olevien ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta.
– Liputus on edullinen ja tärkeä symbolinen ele, joka osoittaa, että Ypäjältä tallin paikka löytyy ihan kaikenlaisille ihmisille.
Salmi pohjusti aloitetta viittaamalla myös kunnan uuteen strategiaan, jonka mukaan ypäjäläinen ympäristö on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä.
– Iso asia ympäristön turvallisuudessa on kunnassa vallitseva henkinen ilmapiiri.
Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan viisi valtuutettua. Lisäksi aloitteessa ovat mukana heidän varavaltuutettunsa.

Erkki Pyykkö nousi valtuutetuksi Juha Lunströmin tilalle.

YPÄJÄN valtuustoon nousee kokoomuksen ryhmästä varavaltuutetun paikoilta kaksi uutta valtuutettua: Markus Hollo ja Erkki Pyykkö. Heidät kutsuttiin valtuutetuiksi, koska kokoomuksen valtuutetut Anni Vääri ja Juha Lundström (sit.) ovat muuttaneet pois Ypäjältä.
Kunnanvaltuusto täytti Vääriltä ja Lundströmiltä jääneet muut luottamustehtävät kokoomusryhmän esitysten pohjalta. Esimerkiksi Väärin tilalle Ypäjän kunnanhallituksen jäseneksi nousee Piia Heikkilä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi Elina Hirvonen. Lundströmin tilalle teknisen lautakunnan jäseneksi valittiin Jari Lintukangas.

Markus Hollo otti Anni Väärin paikan valtuutettuna.

KUNNANVALTUUSTO hyväksyi Ypäjän uuden strategian vuosille 2022–2025.
Kunnanjohtaja Tatu Ujula oli tyytyväinen lopputulokseen. Perusajatuksena oli toteuttaa havainnollinen ja visuaalinen paketti, josta esimerkiksi Ypäjälle muuttava saisi nopeasti selkeän käsityksen kunnasta.
– Tämä on meidän näköinen työ, hän kehui ja kiitti strategiatyöhön osallistuneita.

VALTUUSTO hyväksyi tämän vuoden talousarvion investointisuunnitelmaan Pertunmäen liikuntapuiston pumptrack -rataa ja ulkokuntosalia koskevia muutoksia.
Esimerkiksi pumptrack -radan nettomenot eli kunnan maksuosuus jää vajaat 3 000 euroa pienemmäksi kuin investointisuunnitelmassa ennakkoon arvioitiin. Ulkokuntosalin nettomenot ovat kunnalle puolestaan runsaat 15 000 euroa ennakoitua isommat.
Ulkokuntosali ei ole vielä valmis.
Lisäksi valtuusto osoitti tämän vuoden budjettiin 15 000 euron lisämäärärahan yksityisteiden hoitoon.