Konsultti selvittää, onko Hirvikosken kunnantalosta asuinkäyttöön

0
Hirvikoskella sijaitseva kunnantalo on tyhjillään. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupunki on tilannut suunnittelutoimisto Finnish Consulting Groupilta Hirvikoskella sijaitsevaa Loimaan kunnantaloa koskevan selvityksen.

Selvitystyön taustalla on usean valtuutetun viime kesänä tekemä valtuustoaloite, jossa esitettiin tutkittavaksi Hirvikosken kunnantalon muuttamista asuinkäyttöön (LL 16.6.). Ensi vuonna koittavaan Loimaan kaupungin asumisen teemavuoteen liittyen aloitteessa pohditaan muun muassa sitä, voitaisiinko kunnantaloon rakentaa 5–8 asuntoa.

Tekninen johtaja Antti Korte kertoo, että selvityksen tarkoituksena on alustavasti tutkia sitä, miten arkkitehtonisesti vanha suojeltu toimistorakennus voitaisiin muuttaa asuinkäyttöön sekä toisaalta taloudellisesti sitä, mitä mahdollisten muutosten tekeminen tulisi maksamaan.

– Tämä tutkimus tehdään ripeästi, Korte sanoo ja odottaa selvitystyöltä ennen kaikkea vaihtoehtoja.

Selvitystyön on tarkoitus valmistua ensi vuoden alkupuolella, mutta kaupunki päässee käsittelemään ennakkotietoja ja vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi vielä tämän vuoden lopulla.

Selvitys maksaa kaupungille noin 11 000 euroa.

Loimaan kaupungin omistama Hirvikosken kunnantalo on suojeltu rakennus. Rakennuksen henkilökunta on muuttanut muun muassa Ylistaronkadulla sijaitsevaan kaupungintaloon.

Muutama vuosi sitten kaupunki kaavaili Hirvikosken kunnantaloon peruskorjaushanketta, mutta päätti luopua siitä keväällä 2019. Hirvikosken kunnantalon remontista luopumiseen vaikutti muun muassa se, että vielä samoihin aikoihin kaupunki kaavaili remonttia myös kaupungintaloon Kauppalankadulle ja kaupungintalon remontin arvioitiin maksavan huomattavan paljon, 5–6 miljoonaa euroa (LL 28.3.2019). Molemmissa rakennuksissa oli ilmennyt sisäilmaongelmia, ja molempien rakennusten henkilöstöä oli siirtynyt väistötiloihin.

Lisäksi samoihin aikoihin kaupunki oli ostamassa niin sanottua Krottikoulun eli Ylistaronkadun kiinteistöä, joka toimii nykyisin kaupungintalona.