Lapsiperheköyhyys lisää huostaanottoja

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Hiljattaisen tutkimuksen mukaan vuonna 1990 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 6 137 (yksi 200 lapsesta). Vuonna 2020 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 17 727 (yksi 62 lapsesta). Lisäystä oli siis 188 prosenttia.

Itla-säätiön tutkimuksen mukaan tämä valtava lisäys sijoitettujen lasten lukumäärässä on yhteydessä lapsiperheköyhyyteen: mitä enemmän on lapsiperheköyhyyttä, sitä enemmän lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle.

Tällä hetkellä sijoitettuja lapsia on runsaat 18 000 ja heidän sijoituksestaan veronmaksaja maksaa noin miljardi euroa vuosittain. Toisin sanoen yhden lapsen sijoituksen kustannukset ovat keskimäärin yli 50 000 euroa vuodessa. Summan suuruudesta huolimatta sen vaikuttavuus on kyseenalaista: tutkimusten mukaan sijaishuollossa olleet lapset pärjäsivät kaikilla mittareilla heikommin kuin kotona asuneet sisarensa.

Samaan aikaan köyhät lapsiperheet eivät saa riittävää taloudellista tukea. Suomessa köyhyys on vaiettu ongelma, johon lääkkeeksi tarjotaan palveluita. Köyhä perhe tarvitsee rahaa, ei ainoastaan keskusteluapua eikä etenkään vahvasti talousperusteista lasten huostaanottoa.

Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen piiri vaatii kattavaa remonttia lapsiperheiden apuun. Rahaa on käytettävä enemmän perheiden taloudelliseen tukeen, apuun arjessa ja vanhemmuudessa. Näin vältytään taloudellisin perustein tehdyiltä lasten huostaanotolta.

Varsinais-Suomen KD-piiri