Perusterveydenhuollon tulisi olla asiakkaalle maksutonta

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Terveydenhuollon asiakasmaksuja säätelee sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lainsäädännöllä. Vuoden 2023 alusta asiakasmaksun suuruudesta päättävät hyvinvointialueet.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarviovalmistelussa on tällä hetkellä lähtökohtana nostaa kaikki, myös perusterveydenhuollon asiakasmaksut, lain sallimaan maksimiin. Tämä ei kuitenkaan useimmille poliittisille päättäjille sovi, vaan nyt sorvataan kompromissia, jossa tietyt erityisryhmät vapautettaisiin maksuista.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä on ollut tyytymätön kompromissivaihtoehtoihin, sillä vasemmistoliiton pitkäaikaisena tavoitteena on ollut poistaa perusterveydenhuollon asiakasmaksut kokonaan. Tähän mennessä tavoite on toteutunut ainoastaan Helsingin kaupungissa.

Asiakasmaksut kattavat STM:n mukaan vain noin seitsemän prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kustannuksista, josta terveyskeskusmaksujen osuus on vieläkin pienempi. Ennen asiakasmaksuista luopumista Helsingin kaupunki käytti noin 30 prosenttia asiakasmaksujen tuotosta maksujen laskutuksen kuluihin. Asiakasmaksujen tuotto on hyvinvointialueen kokonaistalouden kannalta vähämerkityksellinen.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän keskuudessa vallitsee huoli siitä, miten nousevien elinkustannusten aikana terveyskeskusmaksut vaikuttavat terveyspalveluihin hakeutumiseen. On olemassa runsaasti tutkimustietoa siitä, että matalan kynnyksen pääsy perusterveydenhuollon palveluihin kaventaa sosioekonomisia terveyseroja ja tuottaa merkittäviä säästöjä terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin.
Perusterveydenhuollon asiakasmaksujen poistaminen ei kaataisi hyvinvointialueen taloutta, mutta se parantaisi oleellisesti etenkin pienituloisten pääsyä palveluiden piiriin, lisäisi tasa-arvoa ja vähentäisi tarpeetonta byrokratiaa.

Taloushallinnon osaajien työpanosta tarvitaan hyvinvointialueella muuhunkin kuin laskutusrumban pyörittämiseen ja sen määrittelemiseen kuka milloinkin lasketaan tarpeeksi huono-osaiseksi vapautuakseen terveyskeskusmaksusta.

Maarit Koivisto
Lääkäri, Varsinais-Suomen aluevaltuuston vpj. (vas.)