VAALIT Seurakuntavaalien vaalikone on avattu. Vaalikoneen kysymyksiin vastasi 8 093 ehdokasta, joka on 56 prosenttia kaikista ehdokkaista. Ehdokkaat ottavat kantaa kiinnostaviin kysymyksiin.

Ehdokkaista samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kannattaa 54 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin kannatus nykyisten luottamushenkilöiden joukossa. Reilu kolmannes (35 prosenttia) kirkon luottamushenkilöistä kannatti samaa sukupuolta olevien vihkimisoikeutta vuoden 2019 kyselyssä.

Seurakuntavaaliehdokkaiden mielestä seurakunnan pitäisi panostaa erityisesti nuoriin, lapsiin ja heikompiosaisten auttamiseen, kun he saivat valita kolme itselleen tärkeintä painopistettä. Seurakunnan auttamistyön resurssien kohdentamisessa ehdokkaat nostavat tärkeimmäksi perheiden tukemisen kriiseissä.

Seuraavaksi tärkeimpiä ovat yksinäisten ja sairaiden auttaminen sekä sielunhoito ja keskusteluapu.
Ehdokkaiden selkeä enemmistö (82 prosenttia) kannattaa tiloista luopumista henkilöstöstä karsimisen sijaan, jos seurakunnan talous heikkenee. Seurakunnan muista kiinteistöistä luovuttaessa reilut 70 prosenttia katsoo, että kirkkotilojen käyttöä tulisi monipuolistaa.

Vaalikoneessa kysyttiin myös ehdokkaiden henkilökohtaisesta suhteesta kirkkoon ja uskoon. Tärkeimmät syyt kuulua kirkkoon ovat kirkolliset toimitukset, uskon kokeminen tärkeäksi sekä lähimmäisenrakkaus ja kirkon arvot.

Ehdokkaista hieman alle puolet (44 prosenttia) antaa kannatuksensa sille, että kirkolliskokous valittaisiin jatkossa suoralla jäsenvaalilla, jossa äänioikeus olisi kaikilla seurakuntalaisilla. Nykymallissa kirkolliskokousedustajien vaaleissa äänioikeus on papeilla ja seurakuntavaaleissa valituilla luottamushenkilöillä.

Reilu kolmannes (38 prosenttia) ehdokkaista on sitä mieltä, että kirkon johtavien viranhaltijoiden (esimerkiksi piispojen ja kirkkoherrojen) tehtävien tulisi olla määräaikaisia. Seurakuntalaisten vahvempi rooli seurakunnassa saa laajaa kannatusta: yli 90 prosenttia ehdokkaista katsoo, että seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän.

Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa on 14 300 ehdokasta. Vaalien ennakkoäänestys on 8.–12. marraskuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20. marraskuuta.

https://www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone