Vaalit lähestyvät, lupaukset lisääntyvät

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Lukijakirjoituksissa Havaintoja Loimaan kaupungin ja sairaanhoitopiirin sotehaasteista ja Asiakasmaksuvapautukset vaikuttavat ( LL 25.10) ehdotettiin osalle kansalaisista maksuvapautuksia ja uusia palveluita. Kummassakaan kirjoituksessa ei kerrottu, miten ne aiotaan rahoittaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen karkea arvio rahoitusvajeesta vuodelle 2023 on noin sata miljoonaa euroa (sähköpostitse saatu tieto). Palvelujen rahoittamisessa on jo nyt haasteita. Kirjoituksissanne ei otettu kantaa, mistä rahat lupauksiin. Mitkä ovat teidän rahoitusehdotuksenne? Mitä palveluja karsisitte? Keille kansalaisille ehdottaisitte säädettäväksi uusia veroja ja/tai kenen nykyisiä veroja korottaisitte? Miten tehostaisitte terveydenhuollon toimintaa? Ottaisitteko mahdollisesti edelleen lisää velkaa?

En vastusta ehdotuksianne, mutta kaipaan kaikilta puolueilta rehellisyyttä, miten erilaiset etuudet rahoitetaan. Valtion lisävelkaa vastustan, sillä velkainen valtio on heikko.

Päivi Nummela