Valtuuston pisimmät puheet aloitteita jättäneiltä

0
Leila Tanskasen (kuvassa keskellä) alullepanema aloite esitti pride-liputusta ensi kesäksi. Allekirjoittajista kuvassa ovat Timo Tamminen, Teijo Repo, Ari Laaksonen, Jari Välimäki, Maarit Koivisto ja Riina Heinonen. Kuva: LL arkisto / Kati Uusitalo.

– Loimaan kaupungin tulee viestiä, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä arvoja kaupungissamme ja että kaupunkimme on syrjinnästä vapaa. Me allekirjoittaneet esitämme, että Loimaan kaupunki ottaa käyttöön Sateenkaariliputuksen kaupungin saloissa Pride-viikolla 2023. Liputus on kaupungille eleenä pieni ja kustannuksiltaan vaatimaton, mutta sen symbolinen merkitys tähän vähemmistöön kuuluville ja heidän läheisilleen on valtavan suuri, todetaan sosiaalidemokraattien Leila Tanskasen alullepanemassa aloitteessa, joka sai allekirjoittajia kaikista muista Loimaan kaupunginvaltuuston ryhmistä paitsi perussuomalaisista.

Hän toivoi valtuustossa, että vaikka liputus jo kerran Loimaalla torpattiin ( LL 30.9.2021), asiaa voitaisiin vielä harkita uudelleen.

Valtuusto totesi kokouksessaan aiemmin jätettyjen aloitteiden käsittelyn tilanteen. Vanhin edelleen käsittelyssä oleva valtuustoaloite on kokoomuksen ja kristillisdemokraattien tori- ja kyläpolitiikkaa koskenut aloite vuodelta 2019. Kuntalaisaloitteista vanhimmat ovat vuodelta 2017 ja 18 aloitteen käsittely on kesken.

Perussuomalaisten uudessa aloitteessa patisteltiin Loimaan kaupungin johtavia viranhaltijoita ja hyvinvointilautakuntaa ryhtymään toimiin, joilla säilytetään ja toivottavasti parannetaan tavallisten loimaalaisten olosuhteita muun muassa terveyspalveluissa, vanhustenpalveluissa, lasten palveluissa ja muissa sosiaalipalveluissa hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Aloitteessa pelätään, että asiat ja palvelut keskittyvät alueen pääpaikkakunnalle Turkuun ja ryhmän tietojen mukaan palvelut ovat huomattavasti vaikeammin saavutettavissa siellä.

Yhdentoista valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa esitettiin, että kaupunki huomioisi asumisen teemavuonnaan myös elinvoimaisen Alastaron ja toteuttaisi sinne rivitalon.

– Alastarolla puretaan parhaillaan Pajapuiston kerrostaloa ja tämän purkupäätöksen yhteydessä valtuustolta edellytettiin uuden vuokrarivitalon rakentamisen selvittämistä, Raimo Huhtala (kesk) totesi aloitetta esitellessään.

Hänen mukaansa kaupungilla ei ole Alastarolla tällä hetkellä vapaana vuokra-asuntoja, vaikka tarvetta olisi.

Loimaan kaupunginvaltuuston käsiteltävänä oli maanantain kokouksessa 11 asiakohtaa. Puheenvuoron käyttivät reilun puolen tunnin kokouksessa perussuomalaisten ja sitoutumattomien ryhmän Juha Vuorinen ja keskustan Olavi Ala-Nissilä.

Vuorinen kertoi ryhmän esittävän poismuuton vuoksi luottamustoimista eroa pyytäneen Teemu Mäkelän tilalle maakuntavaltuustoon Kari Leppäjokea ja varajäseneksi Tapio Kuuselaa sekä uskotuksi mieheksi kiinteistötoimituksiin Heidi Lainetta.

Kun valtuusto päätti maaseudun elinvoimaisuuteen tähtääviä hankkeita vetävän Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanien kuntarahoitusosuudesta, Ala-Nissilä muistutti valtuustoa, että aktiivinen pitää olla – hankerahaa ei saa, ellei tee hankkeita ja hae niihin rahaa.

Asukasmäärän perusteella määritetty Loimaan osuus rahoituksesta on hieman päälle 413 000 euroa viiden vuoden aikana.

Ilman keskustelua valtuusto muutti palveluohjaajan tehtävän sosiaalityön ohjaajan viraksi sosiaalityön tehtäväalueelle ja päätti maksaa As Oy Hirvikulman osakkaana rahoitusosuutensa linjasaneerauksesta ilman yhtiölainaa (LL 29.9.). Samoin valtuusto siirsi määrärahaa Metsämaan jätevesipuhdistamoon (LL 17.9.) ja päätti, että Loimaa liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen (LL 27.9.).