Attendon yksiköt aikovat hankkia loimaalaisten lääkkeet Turusta

0
LL Arkisto/TS/ Riitta Salmi

LOIMAA Terveydenhuolto- ja hoivapalveluita tuottava Attendo oy kilpailutti koneellisen lääkejakelun kaikki palveluntuottajat vuonna 2021. Loimaan seudulla kilpailun voitti annosjakeluyritys Pharmados oy.

Kilpailutuksen myötä loimaalaiset hoivakotiasukkaat tai heidän asioitaan hoitavat edunvalvojat saivat paikallisilta yksiköiltä kirjeen sekä sopimuspaperin.

Saatekirjeessä kerrotaan Attendon tehneen lääkkeiden annosjakelusopimuksen Pharmados-nimisen yrityksen kanssa, mikä myös jatkossa määrittää yhteistyöapteekin. Kirjeessä kehotetaan allekirjoittamaan sopimus mahdollisimman pikaisesti ja palauttamaan se hoivayksikköön.

Lääkkeiden annosjakelu on hoidettu tähän saakka Loimaan seudulla Attendon yksiköissä paikallisten apteekkien kanssa. Uuden sopimuksen myötä asiakkaat saavat lääkkeensä nyt Turun Skanssin apteekista, jonka Pharmados on valinnut yhteistyökumppanikseen. Pharmadosin hallituksen puheenjohtajana istuu Petri Kumlin, joka toimii myös Skanssin apteekin apteekkarina.

Omaisten keskuudessa asia on herättänyt hämmennystä. Kirjeessä ei tuoda ilmi sitä seikkaa, että asiakkaalla on edelleen mahdollisuus itse valita yhteistyöapteekkinsa. Se tuli esiin vasta Attendon järjestämässä omaisillassa. Päivi Viljanen kertoo tilaisuuden olleen hengeltään hyvä ja rakentava, mutta juuri lääkkeiden annosjakelusopimus aiheutti monia kysymyksiä.

– Eniten hämmennystä aiheutti se, että asiasta tiedottaminen ja uusi allekirjoitettava sopimuspaperi olivat samassa kuoressa, Viljanen kertaa tunnelmia.

Omaisten puheenvuoroissa nousi esiin myös se, että palvelut halutaan mieluummin paikallisesta apteekista, jonka kanssa yhteistyö on saattanut jatkua jo pitkään.

– Sitä pidettiin erittäin tärkeänä seikkana, Viljanen toteaa.

Sitä haluaa myös Viljanen itse, sillä hänen Attendon hoivakodissa asuva äitinsä Hilkka Viljanen teki työuransa Alastaron apteekin farmaseuttina.

– Äidilleni paikalliset apteekkipalvelut ovat sen vuoksi erityisen tärkeät.

Toisaalta omaisia huoletti turkulaisen apteekin toimitusnopeus.

– Mitä jos omainen tarvitseekin nopealla aikataululla lääkkeen, saako hän silloin sitä?

Viljanen kuitenkin kiittelee Attendoa siitä, että sopimuksen pystyi purkamaan jälkikäteen.

Attendon aluejohtaja Sari Laakso vahvistaa, että asukkailla on yhä täysi oikeus päättää, mistä apteekista he hankkivat lääkkeensä, vaikka sitä ei kirjeessä mainittukaan. Hän kuitenkin toteaa koneellisen lääkejakelun olevan maksullinen palvelu, joka kuuluu Attendon maksettavaksi silloin, kun palvelu tuotetaan sen yhteistyöapteekista.

– Jos lääkkeet otetaan muualta kuin yhteistyöapteekista, asiakas vastaa tällöin itse lääkejakelun käytännön asioista ja kustannuksista niiltä osin, kun kulut ylittävät Attendon koneellisesta lääkkeen jaosta maksaman kustannuksen.

Paikallisille apteekkareille Attendon uudet apteekkijärjestelyt ovat tulleet täytenä yllätyksenä. Loimaan uuden apteekin apteekkari Mari Vienola kertoo irtisanomisilmoituksen lääkkeiden annosjakelusopimuksesta tulleen hänelle sähköpostitse elokuussa. Silloin Attendo oli jo tehnyt sopimuksen Pharmadoksen kanssa, eikä entisille kumppaneille tarjottu minkäänlaista jatkomahdollisuutta.

Vienola kertoo ensin miettineensä, onko hänen hinnoissaan tai toiminnassaan jotain parantamisen varaa. Kun omaiset alkoivat ottaa yhteyttä asukasillan jälkeen, hän alkoi selvittää asiaa tarkemmin. Hän on ollut yhteydessä niin kaupungin edustajaan, Attendoon kuin lakimieheenkin.

– Epätietoisuus omaisten keskuudessa on ollut tosi suurta, ja suoraa tietoa on ollut vaikea saada.

Hän kuitenkin vakuuttaa, että heidän puolestaan asiakkaiden sopimukset ovat edelleen voimassa, kuten ennenkin. Hän myös korostaa, että asiakkaan maksaessa itse lääkkeensä hänellä on oikeus valita apteekkinsa.

– Lisäksi me kuljetamme lääkkeet ilmaiseksi niin kuin olemme tähänkin saakka tehneet.

Paikallisen apteekin kannalta vanhusväestön lääkehuolto on ollut iso siivu liikevaihdosta. Jos asiakkaat siirtyvät nyt ostamaan lääkkeensä Turusta, se vaikeuttaa Vienolan mukaan hänen toimiluvassaan olevaa velvoitetta. Sen mukaan apteekkarin tulee huolehtia alueen lääkehuollosta ja pitää varastot kunnossa. Hän ihmettelee lisäksi, velvoittaako lupa myös turkulaista apteekkaria.

– Kuuluuko turkulaisen apteekkarin pitää huoli jatkossa Loimaankin alueen lääkehuollosta, hän pohtii.

Vanhusten hoivapalveluita Attendolta ostava Loimaan kaupunki ei voi johtavan ylilääkärin Sari Koistisen mukaan puuttua lääkkeiden annosjakelusopimuksiin.

– Kaupungin ja Attendon välisessä sopimuksessa ei ole mitään mainintaa siitä, mistä annosjakelupalvelu tulee ostaa.

Koistinen toteaa myös, ettei kaupungilla ole myöskään syytä puuttua asiaan niin kauan kuin potilasturvallisuus ei vaarannu.

– Me toki valvomme sitä koko ajan.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän