Avoimien työpaikkojen määrä laskee Loimaalla, Varsinais-Suomessa ja koko maassa – Katso kuntakohtaiset luvut

0
Työttömien määrä oli lokakuussa lähes kaikissa ryhmissä pienempi kuin vuotta aiemmin, mutta kuljetusalalla työttömyys lisääntyi viidellä prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä supistui voimakkaimmin vartiointialalla 24 prosentilla. Kuljetusala ja rakennusala heijastavat yleensä ensimmäisinä talouden suunnan muutosta. Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska.

Loimaan työttömyysaste lokakuussa oli 7,4 prosenttia ja työttömien määrä oli noin 500 henkilöä.

Oripäässä työttömyysaste oli 7,6, kun työttömien määrä oli 44.

Loimaalla työttömien määrä ja työttömyysaste on hieman pienentynyt vuoden takaisesta. Sen sijaan Oripäässä työttömien määrä on pienessä nousussa.

KOKO Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli 8,5 ja työttömiä oli noin 19 500 henkilöä, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus.

Työttömyyden vähenemistahti oli Varsinais-Suomessa hitaampaa kuin koko maassa, sillä Varsinais-Suomessa työttömien määrä väheni vuoden aikana kuudella prosentilla ja koko maassa kymmenellä prosentilla.

Varsinais-Suomen työttömyysaste 8,5 prosenttia on 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 8,8 prosenttia.

Pirkanmaan työttömyysaste oli lokakuussa 7,8, Uudellamaan 8,9 ja Satakunnan 8,6.

Työttömyystrendit Varsinais-Suomessa

  • Työttömien määrä oli lokakuussa lievässä laskussa normaalitrendin mukaisesti.
  • Uusia avoimia työpaikkoja auki 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Pitkäaikaistyöttömien määrä supistui lokakuun aikana yli 200 hengellä.
  • Ulkomaalaisten työttömien määrä oli 18 prosentin kasvussa verrattuna viime vuoteen.
  • Yli 50-­vuotiaiden, nuorten ja myös pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden kohdalla tilanne näytti paranevan kokonaisuutena lokakuussa.
  • Vakka-Suomessa Valmet Automotiven kesäiset irtisanomiset ja lomautukset näkyvät eniten ulkomaalaisten ja miesten työttömyydessä.
  • Lähde: Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus.

LOKAKUUSSA työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa, –8 prosenttia. Loimaan seutukunnassa työttömien määrä väheni 3 prosentilla. Vakka-Suomessa työttömien määrä kasvoi lähes neljänneksellä.

Alueen korkein työttömyysaste oli Turun kaupungissa, 11,4 prosenttia. Pienin työttömyysaste oli Sauvossa 3,0 prosenttia.

LOIMAAN seutukunnassa avoimia työpaikkoja oli lokakuun lopussa 232. Se on lähes sata vähemmän kuin vuosi sitten, kertoo Työllisyyskatsaus. Suunta on sama myös Loimaan kaupungissa.

Avoimia työpaikkoja oli Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa 6 800 kappaletta lokakuun viimeisenä päivänä eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 25 000 kappaletta, joka on 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna lokakuun aikana 14 200 kappaletta, joista 7 900 oli uusia, lokakuun aikana avautuneita työpaikkoja. Uusia työpaikkoja tuli lokakuussa tarjolle 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Uusien työpaikkojen virran latistuminen on oikeastaan ainoa selkeä merkki siitä, että työmarkkinatkaan eivät ole täysin immuuneja suhdanteen viilenemiselle. Edelleen ollaan historiallisesti ajatellen kohtalaisen korkealla tasolla avoimissa työpaikoissa, eli ei tilanne huono ole ja työpaikkaa ehtii vielä halutessaan vaihtaa. Alkuvuodesta vallinneet työnhakijan kissanpäivät alkavat silti olla ohi. Suhdannetilanteen heikkeneminen välittyy kuitenkin juuri nyt työmarkkinoille hyvin hitaasti ja vaimeasti osin lähtötilanteessa vallinneesta työvoimapulasta johtuen, sanoo pääekonomisti Jukka Appelqvist Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Marraskuussa työttömien työnhakijoiden määrä pysyy normaalisti melko samana lokakuuhun verrattuna. Myös työttömyyskassa YTK ennakoi, että työttömyys ei kääntyisi nousuun marraskuussa.

– Marraskuun hakemusmäärät ovat tähän mennessä olleet selvästi ennusteidemme alapuolella. Taantuman ennusmerkit eivät näy ainakaan ansiopäivärahan saajissa, vaan työttömyyden lasku jäsenistössämme jatkuu, kertoo toimitusjohtaja Auli Hänninen YTK:n tiedotteessa.