Jatkakaamme keskustelua vähemmistöjen asemasta

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Kiitos Paldaniukselle, Aronojalle ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmälle kun nostitte tekstissänne esiin eri vähemmistöjen aseman Loimaalla.
Haluamme muistuttaa, että kaupunki voi niin halutessaan, täysin minkään lain estämättä huomioida myös muita vähemmistöjä kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Kaupunki voisi alkaa liputtaa myös esimerkiksi romanien kansallispäivänä 8. huhtikuuta ja saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta (joita muuten sisäministeriökin suosittelee liputuspäiviksi).

Sen lisäksi täysin minkään lain estämättä kaupunki voisi niin halutessaan päättää liputtaa esimerkiksi 3. joulukuuta kansainvälisenä vammaisten päivänä. Seksuaalisuus ja sukupuoli eivät ole aatteita, sitä eivät ole myöskään etninen, kulttuurinen tai kielellinen tausta eikä vammaisuus.

Liputuspäivien joukkoon voitaisiin lisätä myös muiden vähemmistöjen tärkeitä päiviä ilmankin, että niistä tarvitsee jokaisesta tehdä erillistä valtuustoaloitetta. Ihmisoikeudet eivät ole nollasummapeliä eikä yhden vähemmistön oikeuksien huomioiminen ole muilta pois.

Eeva Anttila
Vammaisneuvoston jäsen
Maarit Koivisto
Kaupunginvaltuutettu (vas.)