Kaupungin uuden vuokrarivitalon rakentamiseen ei osoiteta rahaa vielä ensi vuodelle

0

LOIMAAN kaupungin kaavailemaa vuokrarivitaloa varten aiotaan varata 40 000 euron suunnitteluraha tulevalle vuodelle, eli rivitaloa ei välttämättä lähdetä toteuttamaan vielä ensi vuonna.
Esitys syntyi kaupunginhallituksen budjettikäsittelyssä jäsen Jorma Rinteen (kok.) ehdotuksesta äänestyksen jälkeen.
Ennen hallituksen maanantaista budjettikäsittelyä talousarvioon oli nostettu asumisen teemavuoteen liittyvänä asuntopoliittisena ohjauksena maininta kaupungin omistaman tytäryhtiön Kiinteistö oy Loimaan vuokra-asuntojen rivitalohankkeesta.
Kaupungin tarkoituksena on rakennuttaa rivitalo ja parantaa vuokra-asuntomarkkinoita Loimaan asuntotarjonnassa. Näin voitaisiin houkutella myös osaavaa työvoimaa Loimaalle. Vuokrarivitalon karkea kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallitus äänesti asiasta, ja Rinteen muutosesitys voitti äänin 6–5, eli hankkeeseen varattaisiin tässä vaiheessa ainoastaan suunnitteluraha.
Rinteen esityksen puolesta äänestivät hänen lisäkseen Anne Paljakka (kok.), Kari Leppäjoki (ps.), Sini Peltonen (ps.), Matti Ylitalo (ml.) ja Esko Lundgren (vas.).
Vastapuolella pohjaesityksen puolesta äänestivät keskustalaiset Teija Ek-Marjamäki, Pekka Ahokas, Raimo Huhtala ja Päivi Vanha-Perttula sekä Sdp:n Marke Tissari.

MUUTOSESITYKSEN tehnyt Jorma Rinne ei periaatteellisesti vastusta sitä, että kaupunki uusii vuokra-asuntokantaansa, kun yleisemminkin on nähtävissä se, että vuokra-asumisen suosio kasvaa.
Rinne perustelee muutosesitystään sillä, että koko asia oli hyvin epäselvä, kun se tuotiin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi maanantaina. Aiheesta käytiin pitkä keskustelu myös kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ryhmässä. Vasta kaupunginhallituksen kokouksessa aiheeseen saatiin lisätietoa.
Hän muistuttaa, että rivitalon 1,4 miljoonan euron kustannusarvio ei perustu toistaiseksi millekään yksityiskohtaisemmille laskelmille.
– Meidän pitää suunnitella ensin eikä heittää summia hanskasta.
Rinne huomauttaa, että vaikka rivitalohanke esiteltiin budjetissa asuntopoliittisena ohjauksena, se voitiin käytännössä ymmärtää 1,4 miljoonan euron budjettivarauksena ensi vuodelle.
Hänen mielestään kaupungin pitää olla taloudellisesti varovainen, sillä vuokrarivitalon toteuttamisessa on kyse loimaalaisten veronmaksajien rahoista. Kuntatalouden perusteet muuttuvat muutenkin sote-uudistuksen myötä ensi vuonna.
– Verotulot vähenevät puoleen, mutta lainat jäävät, hän havainnollistaa ja pitää tärkeänä, että kaupungin oma talous ja tase saadaan vahvalle pohjalle tulevaisuutta silmällä pitäen.

KESKUSTAN puolelta hallituksen jäsen Pekka Ahokas ihmettelee sitä, miksi jotkut näkevät rivitalon 1,4 miljoonan euron määrärahan niin ongelmallisena, koska kyse olisi ainoastaan määrärahavarauksesta.
Yksityiskohtaisemman suunnittelun edetessä kaupunginhallitus ottaisi kantaa varsinaiseen toteuttamiseen. Ahokas muistuttaa, että kaikilla valtuustoryhmillä on edustaja hallituksen pöydän ääressä.
Hallituksen esitys ei Ahokkaan mukaan sulje pois sitä, etteikö rivitalohanketta mahdollisesti voitaisi aloittaa jo ensi vuonna, mutta tällä esityksellä se vaatisi lisämäärärahaa valtuustolta.
– Rakentamiseen ei ole nyt varattu määrärahaa. Jostain syystä ei haluttu antaa.
Itse rivitalohankkeesta Ahokas toteaa sen, että kyse olisi kaupungin velkarahalla rahoittamasta hankkeesta, johon ei ole näillä näkymin tarkoitus hakea rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (Ara). Käytännössä näin kaupunki pystyisi muun muassa määrittelemään vapaammin vuokratason.
Vuokrarivitalon määrärahat ratkeavat lopullisesti vasta kaupunginvaltuustossa, joka hyväksyy talousarvion. Ahokas arvelee, että asiasta saatetaan äänestää valtuustossa.

KAUPUNKI pyrkii edistämään rivitalorakentamista myös yksityisillä markkinoilla.
Budjettiesitykseen on varattu vuosittain 300 000 euroa arvopapereiden, kuten osakkeiden ja asunto-osakkeiden, hankintaan vuosina 2023–2025.
Ahokkaan mukaan tämä mahdollistaa sen, että kaupunki voisi halutessaan merkata huoneistoja esimerkiksi uusista yksityisistä rivitalohankkeista. Hän sanoo, että tämä voisi helpottaa ja nopeuttaa yksityisten rakentajien päätöstä lähteä rakentamaan. Hän toivoo, että kaupungin mukanaolo voisi edesauttaa rakentamista myös esimerkiksi Hirvikoskelle ja Alastarolle.

 

Rivitalo voidaan rakentaa Kartanomäkeen

LOIMAAN kaupungin uuden vuokrarivitalon alustava paikka olisi Kartanomäessä Moisionpellon asuinalueelle johtavan tien varressa. Rivitaloon voisi tulla 12 asuntoa, joista puolet on yksiöitä ja puolet kaksioita.
Loimaan vuokra-asunnot oy:n toimitusjohtaja Hanna Rannanperä muistuttaa, että tässä vaiheessa ei ole olemassa vielä mitään virallisia suunnitelmia. Niitä voidaan alkaa piirrättää vasta sen jälkeen, jos valtuusto myöntää suunnittelurahaa.
Kaupungin vuokrarivitalo ei ole Rannanperän mukaan järin taloudellisesti kannattava tempaus, mutta kyse on muun muassa kaupungin kehittämisestä. Kaupungin vuokra-asuntoyhtiön tehtävä ei ole tuottaa voittoa, kunhan se pärjää omillaan.
Rivitalon taloudellista kannattavuutta haetaan sillä, että uuden vuokrarivitalon neliövuokra voisi olla nelisen euroa kalliimpi kuin muissa kaupungin omistamissa vuokra-asunnoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden yksiön neliövuokra olisi 12,6 ja kaksion 11 euron paikkeilla.
– Tällä hinnoittelulla rivitalo pyörisi omillaan, Rannanperä laskee.
Kysymykseen siitä, millainen tarve kaupungin uudelle vuokrarivitalolle on, Rannanperä vastaa siten, että hän on luvannut löytää asuntoihin vuokralaiset.
Kaupungin vuokra-asuntojen täyttöaste on 96 prosenttia keskustan alueella.