Lähijunaliikenteen asemapaikkoja aletaan selvittää

0
LL Arkisto

Turun ja Tampereen välisten junayhteyksien kehittämistä lähdetään selvittämään. Tavoitteena on muodostaa kunta- ja asemapaikkakohtainen käsitys asemapaikkojen toteutussuunnittelun ja kaavoitusprosessin vaatimuksista ennen kuin varsinainen ratasuunnittelu voidaan käynnistää.

Turun ja Tampereen välisten junayhteyksien parantamista suunnitteleva yhteistyöryhmä kilpailuttaa uusien asemapaikkojen kehittämistä koskevan selvityksen.

Rataosalta on olemassa aiempia suunnitelmia. Niihin tukeutuen selvitetään, millä toimenpiteillä, kustannuksilla ja aikataululla asemapaikat saadaan liikennekelpoisiksi.

Tässä vaiheessa selvitetään rataosan uudet asemapaikat, jotka on yhteistyöryhmässä nähty ensimmäisessä vaiheessa tärkeimmiksi eli Urusvuori, Lieto, Aura, Kyrö ja Urjala. Muita potentiaalisia uusia asemapaikkoja ja nykyisten kaukoliikenteen asemien kehittämistarpeita tarkastellaan myöhemmin.

Varsinais-Suomen liiton tiedotteen mukaan lähijunia palvelevan asemapaikan infrastruktuuri on lähtökohtaisesti kevyttä ja investointitarpeet suhteellisen pieniä. Seisakkeen sovittaminen osaksi alueellista liikennejärjestelmää vaatii kuitenkin huomioimaan esimerkiksi esteettömyyden, auto- ja pyöräpysäköinnin sujuvuuden, riittävän opastuksen, vaihtoyhteydet asemalta ja laiturien turvallisuuden.

Varsinais-Suomen liiton tuoreen kyselyn mukaan tärkeitä asemanseudun palveluelementtejä ovat myös katos junalaiturilla, aikataulunäyttö, lippuautomaatti ja aseman läheisyydessä sijaitseva wc.

Radanvarren kunnat ja maakuntien liitot tuovat paikallistuntemuksensa ja alueellisen osaaminensa osaksi selvitystyötä.

Yhteistyöryhmän tavoitteena on kehittää koko Turku–Tampere-yhteysväliä palvelevaa lähijunaliikennettä, joka vahvistaisi kasvukolmion kolmatta kylkeä ja toisi elinvoimaa radanvarteen rakentuneille, mutta radasta nykyisin rajallisesti hyötyville kunnille.

Ryhmä jatkaa toimintaansa keskustelemalla selvityksen toteuttajasta ja yhteysvälin aikataululuonnoksista.