SUOMEN ympäristökeskuksen (Syke) laskelmien mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 3,1 prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Loimaalaiset kunnostautuivat asukaskohtaisessa vertailussa alittaen valtakunnallisen keskiarvon.

Myönteinen kehitys on havaittavissa myös pitkällä aikavälillä. Päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2005–2021 liki kolmanneksen, 28,7 prosenttia.

Humppilan kunnan kokonaispäästöt ovat tänä aikana alentuneet 39 prosenttia, Loimaan ja Ypäjän 29 prosenttia, Punkalaitumen 17 prosenttia ja Oripään 13 prosenttia.

Asukasta kohti lasketut päästöt olivat kunnissa viime vuonna arviolta noin 10,8 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (ktCO2e) asukasta kohti. Loimaan asukaskohtaiset päästöt alittivat valtakunnallisen keskiarvon ja olivat 9,8 hiilidioksidiekvivalenttitonnia asukasta kohti.

Vertailuvuodesta 2005 on päästömäärissä tultu selvästi alaspäin, sillä 2005 asukaskohtaisten päästöjen määrä Loimaalla oli vielä 12,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa päästöjen ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Vastaavat luvut ovat Oripäässä 19,3 (22,0) ja Ypäjällä 10,8 (12,9). Humppilassa kokonaispäästöt olivat viime vuonna 21,5 ja Punkalaitumella 43,8 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Ilmastopäästöjen tiedot selviävät Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kuntien vuoden 2021 ilmastopäästöjä koskevista ennakkotiedoista.
Keskimäärin Suomen kunnissa päästöt putosivat reilu kolme prosenttia. Pudotusvauhti on hitaampi kuin edellisessä vertailussa. Kaukolämmön, tieliikenteen, työkoneiden, vesiliikenteen, jätteiden käsittelyn ja maatalouden päästöt laskivat, mutta sähkölämmityksen päästöt vastaavasti kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna.

Useissa kunnissa kasvaneeseen lämmitystarpeeseen jouduttiin viime vuonna vastaamaan suuremmalla fossiilisten polttoaineiden käytöllä. Myös maakaasun käyttö kasvoi useissa kunnissa.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maailmanlaajuisen pandemian pysäyttäessä yhteiskunnan normaaleja toimintoja, mutta vuosi oli myös hyvin lämmin. Edellisvuoteen verrattuna vuosi 2021 oli puolestaan selkeästi kylmempi. Nämä seikat selittävät päästövähennysten hidastumista.