Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan vuonna 2017. Tämän jälkeen myös kirkossa on käyty laajaa ja moniäänistä keskustelua tasa-arvoisesta kirkollisesta vihkimisestä. Kirkolliskokous ei ole vielä hyväksynyt samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä ja piispainkokouksen ohjeistus vuodelta 2016 oli, että avioliittoon vihittäisiin vain pareja, joiden osapuolet ovat keskenään eri sukupuolta. Tällä hetkellä osa piispoista on ilmaissut omana kantanaan puoltavansa ja toivovansa samansukupuolisten oikeutta tulla vihityiksi avioliittoon kirkossa, eikä heidän johtamissaan hiippakunnissa näin ollen papeille todennäköisesti tule sanktioita vihkimisestä. Useat papit ovat pareja jo vihkineet piispainkokouksen ohjeistuksesta riippumatta. Tällainen vihkiminen on juridisesti pätevä, ja vihittävistä tulee aviopuolisoita.

Tulkaa kaikki -liikkeen ideoimana järjestetään 10.11. klo 19 hiljainen kynttilävartio useilla paikkakunnilla tasa-arvoisen kirkollisen vihkimisen tueksi. Tapahtumaan Kanta-Loimaan kirkon portailla on kutsuttu ehdokkaita kaikilta Loimaan seurakuntavaalien ehdokaslistoilta.
Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.3.2022 yksimielisesti päättänyt, että Loimaan seurakunnan kirkoissa ja kappeleissa voidaan toimittaa samansukupuolisten parien vihkiminen avioliittoon. Sen vuoksi kynttilävartion viesti Loimaalla on: ”Kiitos, että tämän kirkon ovet ovat auki kaikille vihittäville pareille”.

Irma Hokka
seurakuntavaaliehdokas
Kirkko keskellämme -ryhmä