ORIPÄÄN kunnassa päiväkoti Kultasiiven henkilöstö on tehnyt viime kuussa kuntaan ilmoituksen, joka koskee päiväkodin liian suurta ryhmäkokoa. Kultasiivessä lapsimäärä ylittää sallitun kolmen kasvattajan rajan.
– Kultasiipeen on nyt mitoitettu liikaa lapsia siihen nähden, mitä sinne voidaan ottaa, varhaiskasvatuksen päällikkö Henri Ojala luonnehtii varhaiskasvatuslakiin viitaten.
Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat epäkohdan tai ilmeisen uhan, joka koskee lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista.
Työntekijöiden ilmoituksen pohjalta kunnassa on ryhdytty suunnittelemaan lisätiloja ja lisähenkilöstön palkkaamista.
Ideana on jakaa Kultasiivessä nykyisin oleva yksi ryhmä kahteen siten, että 3–4-vuotiaat lapset siirtyisivät ensi vuoden alusta vieressä sijaitsevan kunnantalon luokka- ja pienluokkatilaan. Kyse olisi määräaikaisesta järjestelystä ensi vuoden heinäkuun loppuun saakka. Alle 3-vuotiaat lapset puolestaan jäisivät Kultasiipeen omaksi ryhmäkseen.
Ojala kertoo, että kyseiset kunnantalon tilat eivät ole tällä hetkellä käytössä. Hänen saamiensa tietojen mukaan niiden sisäilmatilannetta on aiemmin selvitetty ja sisäilman pitäisi olla kunnossa.

Sivistyslautakunta esittää lisätilojen käyttöönottoa tekniselle lautakunnalle, jonka on tarkoitus päättää tarvittavista toimenpiteistä, jotta kunnantalon tilat ovat lapsiryhmälle kunnossa ensi vuoden alussa.
Lisätilojen ja uuden ryhmän käyttöönotto edellyttäisi kahden uuden työntekijän palkkaamista. Sivistyslautakunta esittää hallitukselle määräaikaisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sekä opettajan toimen perustamista.
Oripään varhaiskasvatuksessa on nyt kaikkiaan 61 lasta, kun esikoululaiset lasketaan mukaan. Tässä vaiheessa syksyä on tiedossa, että uusia lapsia olisi tulossa varhaiskasvatuspalveluiden piiriin ainakin seitsemän lisää. Uusille lapsille pitäisi löytää varhaiskasvatuspaikat tämän vuoden loppuun mennessä.
– Lapsia on paljon ja tulijoita on paljon Oripään mittakaavassa, Ojala summaa ja sanoo, ettei ratkaisuksi riitä perhepäivähoitajien lisääminen.
Ojalan mukaan esitetyllä järjestelyllä Kultasiipeen jäisi ensi vuoden alussa 12 alle 3-vuotiasta ja kunnantalon uuteen ryhmään siirtyisi 16 yli 3-vuotiasta lasta. Lapsimäärät voivat vielä muuttua, jos uusia varhaiskasvatushakemuksia tulee lisää loppuvuoden aikana.

Näillä näkymin suunnitelluissa toimenpiteissä on kyse määräaikaisista järjestelystä, vaikka Ojala sanookin, ettei tilanne olennaisesti muutu ensi kesän jälkeen.
Hänen mukaansa järjestelyillä on kiire ja nyt esitetyt toimenpiteet antavat lisäaikaa pohtia ensi vuoden syksyä. Hän viittaa muun muassa siihen, että kunnassa suunnitellaan ryhmäperhepäiväkodille uusia tiloja kunnan Koulukujalla omistaman rivitalon tiloihin.