Turun vankila on 200 henkilön työpaikka, jossa uusista vartijoista on jatkuva haku päällä: ”Vartijan työssä tärkeää on tilannetaju”

0
Turun vankilan vartijat harjoittelevat aggressiivisen vangin haltuunottoa vankilan harjoitussellissä. Kuvat: Riitta Salmi.

Harteikas nuorukainen avaa oven huoneeseen, jossa Turun vankila ottaa vangin vastaan. Huone näyttää tavalliselta toimistotilalta. Suljetun oven takana on oleskelutila, josta avautuvat ovet vankien selleihin. Oven avannut vartija on työskennellyt Turun vankilassa kuukauden ajan.

– Minulla oli tuttuja täällä töissä ja he suosittelivat tätä minulle. Tykkään toiminnallisesta työstä. Työtehtävät ovat vastanneet ennakkoajatuksia, vartija selittää.

Miehelle vartijan työ on työskentelyä ihmisten kanssa. Hänelle tärkeää on kohdata vangit rohkaisten ja positiivista henkeä luoden, ilmeetöntä ja synkkää kohtaamista hän haluaa välttää.

– Tilannetaju, hyvä keskustelutaito, kyky kohdata ihmisiä ovat aivan ykkösasioita tässä työssä. Tämä on työpaikka siinä missä muutkin, vaikka täällä kohtaa ihmisiä, jotka ovat tehneet pahoja tekoja.

Kaikenlaiseen syrjintään vankilassa on nollatoleranssi, ja asia on tärkeä myös tuoreelle vartijalle.

– Arjessa on tärkeää kohdata ihminen ihmisenä, ei sen pohjalta, mitä hän on tehnyt. Tämän työn merkityksen olen oppinut nopeasti.

Nuorukainen kertoo harkinneensa perusteellisesti ennen kuin haki vartijaksi.

– Keskustelin pitkään esimerkiksi vanhempieni kanssa ja hain asiaan perspektiiviä. On selvää, että päätös hakea tänne töihin ei ole aivan helppo.

Vartija oli alun perin kaavaillut uraa Puolustusvoimissa. Paikkaa ei kuitenkaan heti irronnut, joten hän alkoi miettiä muita vaihtoehtoja. Myös poliisin työ tai Rajavartiolaitoksen ammatit voisivat kiinnostaa tulevaisuudessa.

Määräaikaiseksi vartijaksi valittu henkilö saa noin viikon perehdytyksen työhön. Tiiviissä jaksossa käydään läpi vankilan paikat, osastot, työtehtävät ja opiskellaan myös lakia.

– Turvallisuudesta on koulutuksessa erittäin paljon puhetta. Perehdytys jatkuu käytännön työssä osastoilla.

Turun vankila on noin 200 henkilön työpaikka. Vankien määrä vaihtelee, mutta vankipaikkoja Turussa on 255.
Vankilan työtehtävien ympärillä on edelleen tietty mystisyys, vaikka Rikosseuraamuslaitoksella on myös tarve kertoa julkisesti työstään.

”Keskustelin pitkään esimerkiksi vanhempieni kanssa, ja hain perspektiiviä. On selvää, että päätös hakea tänne töihin ei ole aivan helppo.”

Vartija, Turun vankila

VARTIJAN ON kyettävä reagoimaan nopeasti ja oikein yllättäviin tilanteisiin.

– Rauhallinen arkitilanne saattaa muuttua hetkeksi nopeatahtiseksi toiminnaksi. Tähän täytyy olla varautunut.

– Olen kohdannut jännittäviä tilanteita, mutta pelottanut ei ole. Se rauhoittaa mieltä, että vankilassa ei mennä koskaan yksin. Työhön kuuluu se, että aina mennään porukassa.

JOS TUORE vartija päätyy jatkamaan työssä, hän hakeutuu todennäköisesti seuraavaksi vartijan perustutkintokoulutukseen. Koulutuksesta vastaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, ja se kestää 16 kuukautta. Siitä suurin osa on työharjoittelua.

Turun vankilan apulaisjohtaja Eeva Hiiterä muistuttaa, että Turussa työskentelee vuosittain lukuisia määräaikaisia vartijoita. Kesätyöntekijänä tai sijaisena työskentely vankilassa ei edellytä alan koulutusta. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään työtehtäviinsä. Vankilassa voi työskennellä määräaikaisena vartijana ilman koulutusta kahden vuoden ajan.

– Rikosseuraamuslaitoksella on noin 2 600 työntekijää, joten mahdollisuuksia riittää. Meillä on paljon myös asiantuntija- ja esimiestehtäviä, Hiiterä jatkaa.

Apulaisjohtajan mukaan tuoreen vartijan kertomus alalle tulosta kuulostaa tutulta.

– Suurin osa vartijoista tulee meille ensin määräaikaiseen työsuhteeseen ja miettivät sitten varsinaiseen koulutukseen hakeutumista.

Vartijoita Turun vankila etsii jatkuvalla haulla. Tällä hetkellä vankilassa olisi töitä tarjolla myös monissa sosiaalialan ammateissa.

Turun vankilan apulaisjohtaja Eeva Hiiterä tuli vankilaan töihin yksityisen puolen hr-tehtävistä.
Turun vankilassa on vankeusvankeja ensikertaisista elinkautisiin sekä lisäksi sakko- ja tutkintavankeja.

Vartijoita Turun vankila etsii jatkuvalla haulla. Tällä hetkellä vankilassa olisi töitä tarjolla myös monissa sosiaalialan ammateissa.

Eeva Hiiterä, Turun vankila

TURUN VANKILA on noin 200 henkilön työpaikka. Vartiointihenkilökuntaa on noin puolet ja toinen puoli on kuntoutuksen ammattihenkilöitä. Tässä joukossa on ohjaajia, päihdetyöntekijöitä ja sosiaalialan henkilöitä.

– Meillä on paljon työtoimintaa vangeille, joten vankilassa työskentelee esimerkiksi puu- ja metalliverstaan toiminnan ohjaajia, meillä on myös ompelimon ja kutomon ohjaajia, sanoo Hiiterä.

– Lisäksi täällä on liikunnanohjaaja, musiikinohjaaja, opinto-ohjaajia, psykologeja ja pastori – ja kaksi vankilakoiraa.

Vankien määrä Turussa vaihtelee, mutta vankipaikkoja on 255.

– Meille sijoitetaan vankeusvankeja ensikertaisista elinkautisiin sekä lisäksi sakko- ja tutkintavankeja.

EEVA HIITERÄN mukaan vankiloissa tarvitaan jatkuvasti uusia työntekijöitä, sillä Rikosseuraamuslaitos on työpaikkana monelle lähes tuntematon.

– Tai sitten vankila mielletään pelkästään vartijoiden työpaikaksi ja unohdetaan, että toinen puoli henkilöstöstä tekee toisenlaista työtä.

Uudet työntekijät vankilaan löytyvät yleensä perinteisen puskaradion kautta.

– Hyvä esimerkki ovat kesätyöntekijät, jotka kertovat hyvistä kesätyökokemuksistaan. Kesätyöntekijät puhuvat opiskelukavereidensa kanssa ja seuraavana kesänä hakijoita on samasta oppilaitoksesta useampia.

Rikosseuraamuslaitos, Rise

  • Toimii oikeusministeriön alaisuudessa.
  • Laitos on vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen.
  • Vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta.
  • Työntekijöistä suuri osa työskentelee vartijoina, rikosseuraamustyöntekijöinä tai rikosseuraamusesimiehinä.
  • Osa työskentelee kuntoutus- ja sosiaalityön tehtävissä rikosseuraamusasiakkaiden kanssa.
  • Rikosseuraamuslaitoksen yleisimmät virkanimikkeet ovat vartija, rikosseuraamustyöntekijä, rikosseuraamusesimies, ohjaaja, erityisohjaaja ja työnjohtaja.

EEVA HIITERÄ tuli itse vankilaan töihin sattuman kautta. Hän oli tehnyt aikaisemmin pitkän uran hr-tehtävissä yksityisellä puolella.

Hiiterä sanoo, että nykyisessä työssään hallinnosta vastaavana apulaisjohtajana hänen täytyy ymmärtää jotain vankilan kaikista ammateista.

– Vankilan eri ammattiryhmät tarvitsevat erilaista osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä. Ja pitää muistaa, että vartijoiden työ pyörii ympäri vuorokauden ja läpi vuoden.

VANKILAAN TÖIHIN hakeutuvia henkilöillä on todennäköisesti jonkinlainen kiinnostus turvallisuus- tai sosiaalialan tehtäviä kohtaan, pohtii Hiiterä.

– Vartijan työ vankilassa ei ole samalla tapaa haasteellista kuin esimerkiksi poliisin työ, jossa olosuhteet muuttuvat, eivätkä ole aina ennakoitavissa. Meillä olosuhteet ovat hallitut ja säädetyt.

– Sosiaalialan tehtävissä työskentelevillä on usein auttamisen halu työn taustalla.