Katso tulokoneesta oman asuinalueesi tiedot: Loimaan korkein tuloalue jäi niukasti Suomen keskiarvon alle

0
Suomalaisten mediaanitulot olivat vuonna 2021 verottajan mukaan noin 26 900 euroa.

Loimaan korkeimmat tulot keskittyivät viime vuonna Niinijoen postinumeron asukkaille. Postinumeroalueella 32410 asuvien mediaanitulo oli 26 494 euroa.

Matalin tulotaso osuu Kojonperän postinumeroalueelle, jossa mediaanitulot jäivät noin 19 000 euroon.

Suomalaisten mediaanitulot olivat vuonna 2021 noin 26 900 euroa, veronalaiset mediaanitulot taas 26 600 euroa.

Tiedot selviävät Verohallinnon torstaina julkaisemista viime vuoden postinumerokohtaisista verotilastoista.

 

 

VARSINAIS-SUOMEN suurituloisin postinumeroalue löytyy Liedosta. Vanhalinnan alueella tulojen mediaani oli 36 783 euroa vuonna 2021. Lähes samaan mediaanituloon ylsivät myös Littoisten alue Liedossa ja Kaarinaan osuvat Nummi-Ylioppilaskylän alue ja Kuusiston alue.

Kärkialueille on yhteistä, että suuri osa alueen tulonsaajista on palkansaajia. Jos taas yksittäisen postinumeroalueen asukkaista enemmistö on esimerkiksi eläkkeensaajia, se tarkoittaa yleensä matalampaa kokonaistulotasoa.

 


NÄIN LUET TIETOJA

  • Käytämme tulotason määrittelyssä mediaanituloa, joka tarkoittaa lukujoukon keskimmäistä arvoa.
  • Mediaani on siis suuruusjärjestykseen lajitellun jakauman keskimmäinen arvo.
  • Tulojen keskiarvo antaisi usein vääristyneen kuvan postinumeroalueen tulotasosta. Joidenkin alueiden muutamat huipputuloiset veronmaksajat saattavat nostaa alueen keskiarvon huomattavan korkealle.
  • Verottaja julkaisee tiedot postinumeroalueittain. Postinumeroalueet eivät aina noudata kuntarajoja.
  • Osa tiedoista on piilotettu, jos tarkasteluryhmä on alle viiden henkilön kokoinen tai tietoja ei muuten löydy.

 

VUONNA 2021 suomalaiset saivat palkkatuloja 97,1 miljardia, työttömyysetuuksia 4,6 miljardia ja eläketuloja 34,3 miljardia, kertoo Verohallinto torstaina.

Jos tarkastellaan palkka- ja eläketulon muutoksia vuosina 2014–2021, sekä palkat että eläkkeet ovat kasvaneet euromääräisesti kaikkialla Suomessa. Uudenmaan palkkasumma on kuitenkin kasvanut tänä aikana lähes 25 prosenttia, kun taas Etelä-Savon vain noin 6 prosenttia.

Vuosina 2014–2021 palkkatuloa saaneiden henkilöiden lukumäärä on pienentynyt useassa maakunnassa. Eläketuloa saaneiden henkilöiden määrä on samana aikana noussut kaikissa maakunnissa.

VUONNA 2021 pääomatuloverojen määrä oli ennätyksellisen korkea 4,4 miljardia. Lisäystä edeltävään vuoteen oli 43 prosenttia. Noin 55 prosenttia Suomen pääomatuloveroista tuli Helsingin, Tampereen ja Turun seutukuntien verovelvollisilta.