Kaupunginkirkon katto vuotaa, korjaussuunnitelma tehty

0
LL Arkisto

LOIMAA Loimaan kaupunginkirkon katto vuotaa. Sadevettä on päässyt sisään kirkon keittiötilan katosta jo usean vuoden ajan, ja tilanne on entisestään pahentunut.

Tarkkaa vuotokohtaa on yritetty useasti jäljittää, mutta täsmällistä veden läpimenopaikkaa ei ole pystytty määrittelemään.
Tänä kesänä katon rakenteiden kuntoa selvitettiin avaamalla kattoa tarkempaa tutkimusta varten. Avauksessa kävi ilmi, että nykyisen katon alle oli jätetty vanha kattorakenne, joka viettää keskelle päin. Korjaaminen on tarpeen.

Korjausuunnitelmassa kirkon nykyisen toimisto-osan ja kirkkosalin välissä oleva välikatto yhdistetään yhdeksi katoksi, jolloin yksi pykällys jää pois. Menettely pienentää vuotoriskiä, kun katon kulma muuttuu. Katemateriaaliksi on suunniteltu bitumi. Kirkkosalin kattoa ei korjatessa muutetta, ainoastaan paikkamaalataan.

Hankkeen yhteydessä on keskusteltu aurinkopaneelijärjestelmän hankinnasta. Kirkon katon on todettu sopivan aurinkosähkön tuotantoon erinomaisesti. Suunnitelmassa on järjestelmän hankinta jo mukana.

Kirkkoneuvosto hyväksyi korjaussuunnitelman ja esittää sitä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi hankkeelle haetaan rakennusavustusta kirkkohallitukselta.