Otetaan nuorten mielenterveys esille

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Nuorten mielenterveydestä pitäisi puhua enemmän. Sitä uhkaavat vuosi vuodelta enemmän maailmanlaajuiset ongelmat kuten sodat ja taudit, joiden takia elämä voi muuttua jopa suuresti. Jokaisella on myös henkilökohtaisia ongelmia ja vaikeuksia, joiden kanssa joutuu kamppailemaan päivittäin, kuten monella koulu.

Kun ongelmat jätetään huomioimatta eikä niistä keskustella, nuorten ongelmat vain kasvavat. Ongelmille voi olla paljon eri syitä. Syinä voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, syrjäytyneisyys ja yksinäisyys, kaveri- ja perheongelmat, traumat tai vaikka läheisen äkillinen menetys.

Olen puhunut kavereideni kanssa siitä, miten koulu on välillä hyvin rankkaa ja tehtäviä on liikaa. Koulutehtävät aiheuttavat esimerkiksi univelkoja, joiden takia tehtävät eivät sujukaan. Arvosanatkin laskevat, kun ei ole tarpeeksi motivaatiota tai aikaa harjoitella kokeisiin. Myöskään harrastuksiin ei jaksaisi mennä, koska koulu on vienyt liikaa energiaa.

Mielenterveyttä voi vahvistaa puhumalla asiasta muille. Asiantuntijat ja ammattilaiset osaavat auttaa parhaiten, mutta asioista voi myös jutella kavereille ja perheelle. Kun yksittäisellä ihmisellä on mielenterveysasiat hyvin, hän jaksaa päivittäisiä askareita ja tehtäviä paljon paremmin ja voi sosialisoitua enemmän.

Kun yhteiskunnassa mielenterveysasiat ovat kohdallaan, kaikkien on helpompi olla, eikä ihmisten tarvitse olla niin huolissaan toisistaan. Kun lähipiirissä monen mielenterveys on hyvässä kunnossa, jaksaa myös nähdä enemmän läheisiä.

Mutta mitä tehdä, kun toisella eivät ole asiat hyvässä kunnossa? Ole läheistesi tukena ja kysy usein, miten he voivat. Voit samalla harjoitella tunnetaitojasi muita kohtaan, jotta tulevaisuudessa osaat olla vielä parempi tuki niille, jotka sitä tarvitsevat. Pidetään huolta toisistamme.

A.L.
8.-luokkalainen
Hirvikosken yhtenäiskoulu